1.      logoped  -0,75 unitate;

2.      psiholog – 0,5 unitate;

3.      pedagog educaţie preşcolară -1 unitate

 La funcţia de logoped, psiholog şi pedagog educaţie preşcolară poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:

-           deţine cetăţenia Republicii Moldova;    

-           are studii superioare universitare în domeniu;                                                                             

-           are o vechime în activitate în domeniu  de cel puţin cinci ani;                                                     

-           la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de pensie;

-          cunoaşte limba română, este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

-          nu are antecedente penale;

-          nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei depun personal, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs;

2) copia actului de identitate; 

3) copia actului/actelor de studii;        

4) copia carnetului de muncă;                                                                                                                       

5) curriculum vitae;                                                                                                                                       

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;                                                                                                        

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;                                                                             

8)  planul de acţiuni în viitoarea funcţiei.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale  în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional.

Actele de studii, copia carnetului de muncă, sunt obligatoriu autentificate la notar.

Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Direcţia Învăţămînt Călăraşi, str. Biruinţei nr. 1, la specialistul principal în problemele resurselor umane. Concursul va avea loc în cadrul Direcţiei Învăţămînt Călăraşi.Telefon relaţii: 0244-2-63-34.

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 38

Ieri 70

Săptămînă 194

Lună 1175

Total 191375

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.