Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

Anunţă

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Șef al Secției Cultură și Turism,

 pentru perioadă nedeterminată

Data limită de aplicare: 29.07.2024, 17:00

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact:Larisa Croitoru

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1, bir.15

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul culturii şi turismului.

 Salariul de funcție: de la 11500 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea procesului de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul culturii, patrimoniu, muzee şi turism.
 2. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură şi stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii.
 3. Organizarea acţiunilor raionale, republicane în domeniul culturii.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  1. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licență în domeniu sau alte domenii conexe;
 • 2 (doi) ani de experiență profesională în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet, Power Point etc.)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (Anexa nr.1)
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului. În cazul neprezentării lor, dosarul va fi respins.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător. În cazul neprezentătii lor, nu se va emite  actul administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător. În cazul neprezentătii, nu se va emite  actul administrativ de numire.
 • Modalitatea de depunere a documentelor

E-mail

Personal

 • Etapele concursului:
 • examinarea dosarelor și admiterea la următoarele faze;
 • proba scrisă;

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

-   Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

-    Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

Acte normative în domeniul de specialitate:

-    Legea culturii nr. 413/1999;

-    Legea muzeelor nr. 1596/2002;

-    Legea nr. 286/1994 cu privire la biblioteci; 

-    Legea nr.135/2003 privind meșteșugurile artistice populare;

-    Legea nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

-    Hotărârea Guvernului nr.83/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei de cultură.

Căutare pe site

Calendar

Iulie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vizitatori

Azi 100

Ieri 106

Săptămînă 969

Lună 2611

Total 287626

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md