Scopul general al funcţiei:

 

Promovarea şi asigurarea implementării politicii statului în domeniul protecției sociale a persoanelor în vîrstă și persoanelor cu disabilități.

 

Sarcinilede bază:

 

  1. Organizarea activităților Azilului în vederea aplicării legislaţiei în domeniul vizat și strategiei guvernamentale în domeniul asistenţei sociale.

 

  1. Colaborarea cu instituțiile statului și asociațiile non-guvernamentale în vederea asigurării condiţiilor necesare privind activitatea optimă a Azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenței sociale; dreptului; pedagogiei

 

Experienţă profesională:preferabil experienţă în domeniul managementului în asistența socială.

 

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoştinţe profesionale;

-          Cunoaşterea modului de funcţionare a instituțiilor de prestare a asistenței sociale;

-          Cunoaşterea politicilor, strategiilor şi a practicilor pozitive în domeniu;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-          Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, transparenţă, imparţialitate, independenţă, responsabilitate, stabilitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail / Dosarul de concurs:

a)      cererea de participare la concurs;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical, după caz;

f)       cazierul judiciar;

g)      alte informaţii, după caz.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 16.11.2015

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – şef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului președintelui raionului

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

 

Bibliografia concursului:

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea asistenței sociale nr.547 – XV din 25.12.2003;

-          Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1500 din 31.12.2004 pentru  aprobarea Regulamentului - tip cu privire la funcţionarea  azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi;

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 40

Ieri 70

Săptămînă 196

Lună 1177

Total 191377

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.