Scopul general al funcţiei:  coordonareaşi realizarea politicii statului în domeniul turismului și muzeelor  în raza raionului Călăraşi

Sarcinile de bază: 

  1. Monitorizarea activităţii turistice și muzeelor  din raion:
  2. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea turistică din raion;
  3. Promovarea politicii de ocrotire, de conservare şi valorificare a potenţialului cultural, turistic  şi ocrotire a monumentelor;
  4. Asigurarea asistenţei metodice prestatorilor de servicii turistice.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul  turismului .

Experienţă profesională: 3 an de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul  turismului şi în domeniul administraţiei publice;

Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei  ;

Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Cunoaşterea limbii de stat  la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

    Monitorizarea activităţii  turistice şi a muzeelor din raion:

  • Dirijarea activității  turistice  din raion;
  •  Verificarea potenţialului turistic din raion.
  • Crearea  şi perfectarea  bazei de date a produsului turistic.
  • Studierea  posibilităților  de îmbunătăţire a infrastructurii turistice, întru beneficiul vizitatorului şi a populaţiei locale.

 

        Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail

 

Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul  Direcției Cultură și Turism

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs –  din  03.02 pînă la 14.02 2020

Telefon - /244/ 2-08-40  fax: /244/ 2-08-40

E – mail:   cultura @ calarasi.md

Persoana de contact – Trifan Dumitru – Șef Direcție Cultură și  Turism

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi,  str.M.Eminescu,27

 

Bibliografia concursului:

                 -Constituţia Republicii Moldova

                 -  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea  Culturii nr.413-XIV din 27.05 1999

-          Legea nr.  1530-XII din 26.061993 privind ocrotirea monumentelor.

-          Legea  muzeelor,  nr 262 din 07.12.2017;

-          Legea nr.   135-XV din 25 03.2003 privind meșteșugurile artistice populare;

-           Legea nr. 280 din 27.12.2011, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 66

Ieri 69

Săptămînă 573

Lună 687

Total 188847

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.