Scopul general al funcţiei:

Promovarea şi asigurarea implementării politicii administraţiei publice locale ce ţine de aprovizionarea populaţiei cu energie electrică şi termică, apă, canalizare şi gazificare a localităţilor raionului.

Sarcinile de bază:

1. Participarea la stabilirea strategiilor, elaborarea programelor raionale de lungă durată privind întreţinerea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia reţelelor energetice şi de gospodărie comunală,monitorizarea implementării acestora.

2. Monitorizarea activităţii autorităţilor publice locale, agenţilor economici în domeniul energetic şi gospodăriei comunale, înaintarea propunerilor întru satisfacerea intereselor cetăţenilor în domeniu exercitat.

3. Acordarea ajutorului metodic autorităţilor publice locale la elaborarea proiectrelor de interes local în domeniul energetic şi gospodăriei comunale şi la implementarea acestora.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul energeticii, construcțiilor.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul construcţiilor şi în domeniul administraţiei publice;
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei şi calităţii lucrărilor efectuate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

   Abilităţi: abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 31.01.2020

Telefon - /244/ 2-20-57 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 768 – XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

-          Legea nr. 317 – XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor             autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

-          Legea nr. 96 – XVI din 13/04.2007 privind achizițiile publice;

-          Legea nr. 721 – XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

-          Legea nr. 124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică;

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism;        

             -         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 66

Ieri 69

Săptămînă 573

Lună 687

Total 188847

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.