Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Anunţ

pentru iniţierea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Călărași iniţiază, începînd cu data de 13 februarie 2017, consultarea publică a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea Programului local și a Planului de acțiuni privind eficiența energetică în domeniul clădirilor publice pe anii 2017 – 2019” .

Scopul proiectului de decizie este: stabilirea unei abordări clare şi realiste pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile publice aflate în gestiunea Consiliului raional.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: identificarea și implementarea măsurilor necesare în vederea contribuției la atingerea țintei regionale și naționale în domeniul eficienței energetice a clădirilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: stabilrea priorităților de renovare a clădirilor publice în perioada 2017-2019

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: Școala primară, Secția de boli contagioase a IMSP “Spitalul raional Călărași”, Grădinița din Bravicea (inclusiv blocurile preconizate pentru școala primară), Gimnaziul Răciula, Gimnaziul Horodiște, Biblioteca orășenească,  Școala de arte.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

1.      Dezvoltarea capacităților administrației raionului privind eficientizarea consumului de energie în clădirile publice;

2.      Sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile publice;

3.      Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice

Impactul estimat al proiectului de decizie este: creșterea confortului pentru utilizatorii a cel puțin 8 clădiri publice ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. În același timp se vor obține economii anuale de energie de aproximativ 1.865 MWh, echivalentul în economii la bugetul local de până la 2,4 mil. MDL pe an.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte:

Legea nr.142 din 02.07.2010 ”Cu privire la eficiență energetică”

Hotărîrea Guvernului nr.833 din 10.11.2011 ”Cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020 (PNEE)”

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 03 martie 2017,  în adresa dlui Veaceslav Stratan, șef Direcția construcții, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; la numerele de telefon /0244/ 2-40-38; /0244/ 2-05-14 sau pe adresa: orașul Călărași str. Biruinței nr.1/1, Direcția construcții

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea Programului local și a Planului de acțiuni privind eficiența energetică în domeniul clădirilor publice pe anii 2017 – 2019” şi nota informativă, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliul Raional Călărași:

meniu: Consultări publice  sau la sediul Consiliului raional Călărași, situat pe adresa: orașul Călărași str. Biruinței nr.1/1.

Președintele raionului                                                                          Sergiu ARTENE   

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 43

Ieri 122

Săptămînă 708

Lună 3335

Total 111105

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md