Scopul general al funcției:

Contribuirea la implimentarea politicii de protecție social în domeniul asistenței sociale, protecția familiei aflate în dificultate și drepturilor copilului cît și la optimizarea și eficientizarea activității direcției prin aplicarea principiilor, mecanismelor și procedurilor de lucru privind protecția persoanelor aflate în dificultate. 

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii: superioare, de licenţă, master sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, dreptului, administraţiei publice, psihologiei, educaţiei. 

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, educaţiei.

Cunoştinţe:

-    cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-   experiență profesională în domeniu sau în domenii aferente, experiență managerial și   

    de  conducere.

-   cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet; 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă.   

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

a)   formularul de participare

b)   copia buletinului de identitate

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă

e)   certificatul medical

f)   cazierul judiciar sau declarația pe proria răspundere privind lipsa antecedentelor   penale

g)   curriculum vitae

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentifictae de notar sau de prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este pînă la

20 ianuarie 2022

Telefon – 0 244 84 8 83

Adresa poştală – or. Călărași, str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, doamna Marcela Verega.

Căutare pe site

Calendar

August 2022
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vizitatori

Azi 53

Ieri 60

Săptămînă 268

Lună 672

Total 218324

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.