Specialist principal  Protecția persoanelor adulte și persoanelor cu disabilități 
Scopul general al funcţiei

Contribuirea la elaborarea și implimentarea Strategiei raionale de protecție socială a populației prin promovarea politicii de stat în domeniul protecției sociale a persoanelor în etate și persoanelor cu disabilități.

Sarcinile de bază

 1. Coordonează procesul de promovare a politicii de stat și a legislației în domeniul protecției sociale a persoanelor în etate și persoanelor cu disabilități.
 2. Coordonează procesul de creare și administrare a bazei de date a persoanelor în etate și persoanelor cu disabilități.
 3. Identifică problemele sociale specific persoanelor în etate si persoanelor cu disabilități, efectuează profilaxia și previne problemele sociale, acordă servicii socio-medicale și susține material păturile defavorizate.
 4. Coordonează procesul de dezvoltare profesională a a asistenților și lucrătorilor sociali și de elaborare a materialelor instructive-metodologice.
 5. Exercită controlul aplicării în primăriile raionului a legislației referitoare la protecția socială a persoanelor în etate și persoanelor cu disabilități, precum și monitorizează și evaluează situațiile în domeniul dat. Apără după necesitate drepturile persoanelor în etate și persoanelor cu disabilități în organele juridice. Supervizează activitatea serviciilor secundare din cadrul serviciului.

Condiţiile de participare la concurs

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenței sociale, administrației publice, dreptului, psihologiei.

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională.

 Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • Cunoaşterea modului de funcționare a unei autorități publice.
 • Cunoașterea politicilor statale, precum și a practicilor positive în domeniu.
 • Cunoștințe de operarea la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 • Cunoașterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi

Abilităţi de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborarea  documentelor, argumentare, prezentare, instrure, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente

Respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail dosarul de concurs:

 1. formularul de participare solicitat la sediul Direcției de Asistență Socială și protecție a Familiei Călărași;

b)        Copia buletinului de identitate;

c)        Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de   

            perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)        Copia carnetului de muncă;

e)         Certificatul medical;

f)         Cazierul judiciar/ declarație pe propria răspundere.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04. 08. 2020

Telefon - /244/ 84-6-48    fax: /244/ 84-8-83

E – mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact: Rusu Elena – sef interimar DASPF Călărași

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Bojole 2

 

Bibliografia concursului:

 -     Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea asistenței sociale nr. 547 – XV din 25. 12. 2003
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 31. 12. 2014 “ cu privire la aprobarea Regulamentului –cadru  al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și Standardelor minime de calitate”.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 09. 08. 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru și a Standardelor  minime de calitate pentru serviciul social ” Locuința protejată”.
 • Legea republicii moldova nr. 60 din 30. 03. 2012 art. Nr. 49 “privind incluziunea social a persoanelor cu disabilități”.
 • Hotărîrea guvernului nr. 1413 din 27. 12. 2016 “pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport”.
 • Strategia de incluziune social[ a persoanelor cu disabilități.

 

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 43

Ieri 70

Săptămînă 199

Lună 1180

Total 191380

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.