PRIMĂRIA COMUNEI RĂCIULA

 

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef al primăriei.

Scopul general al funcţiei: coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate financiară la nivel de primărie, consiliu local.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectului de buget local;
 2. Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor;
 3. Perfectarea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;
 4. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;
 5. Întocmirea proiectelor de dispoziţii ale primarului şi proiectelor de decizii ale consiliului în domeniul financiar;
 6. Prezentarea dărilor de seamă în programul SIMF;
 7. Calcularea şi achitarea la timp a salariilor angajaţilor.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii de specialitate) în domeniul contabilităţii, 1 an de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

Data limită de primire a documentelor – 13 mai 2021.

Relaţii la tel. 0-244-64-236; 64-238; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 66

Ieri 69

Săptămînă 573

Lună 687

Total 188847

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.