Domeniul agriculturii în raionul Călărași reprezintă una dintre ramurile principale ale economiei locale, estimativ, cirсa 55% din volumul producerii locale în ultimii 5 ani îl сonstituie produsele agroalimentare. Principalele ramuri de speсializare în sistemul agroalimentar raional sunt: pomicultura,  viticultura, cultura pomușoarelor, producerea cerealelor și legumelor,  etс... 

 Aсest fapt se datorează сondiţiilor сlimateriсe favorabile pentru dezvoltarea agriсulturii. Cea mai mare parte a producției agricole este de origine vegetală, constituind circa 90% din total volum de producție. Potențialul agricol al raionului Călărași este destul de impunător, însă declinul din această sferă, din ultimele decenii a cauzat o multitudine de probleme economice precum nevalorificarea pînă la capăt a resurselor disponibile, lipsa locurilor de muncă și a resurselor umane calificate, migrația populației din localități, grad redus de utilizare a noilor tehnologii de producere și procesare a producției agricole.

   Situaţia creată impune necesitatea de conştientizare de către toţi  deținătorii de terenuri agricole, indiferent de forma organizatorică, că o agricultură  performantă şi eficientă poate fi asigurată doar folosind  material semincer şi săditor de calitate, animale de prăsilă înalt productive, tehnologii avansate, tehnică şi utilaj cu un consum redus de combustibil  pentru producerea unei producţiei agricole  competitive pe piaţa,  folosirea investițiilor și a subvențiilor în cadrul afacerilor.

  În acest  context, conform planului de lucru al DEADR și acțiunilor planificate în Strategia  de dezvoltare a raionului Călărași pentru următorii 5 ani, a fost organizată  și petrecută pe 19 mai  anul curent o masă rotundă cu genericul „Situația în agricultura  raionului și posibilități de intervenire în domeniu”.  La acest eveniment au fost  invitați 20 producători agricoli din 18 localități, care au cuprins toate domeniile din agricultura raionului.

  Discuțiile  aprinse din cadrul mesei  rotunde sau  axat pe i) problemele existente în activitatea agricolă și care ar putea  fi modul de depășire a lor, ii) posibilitățile  de atragere a investițiilor și problemele care apar  la elaborarea proiectelor, iii) posibilități  de asociere a fermierilor pentru producerea și comercializarea produselor  agricole, iv) consolidarea terenurilor  agricole și exploatarea lor  mai eficientă.  La aceste subiecte participanții la masa rotundă sau dat cu părerea despre acțiunele care ar trebui de întreprins pentru îmbunătățirea activității agricole la nivel local  și central, îmbunătățirea cadrului legislativ cu privire la subvenționare și consolidarea terenurilor agricole. Tot odată participanții au remarcat necesitatea de a avea un sistem  de extensiune în mediul rural pentru informarea, școlarizarea și instruirea populației  rurale  în domeniul agricol, elaborarea de programe pentru îmbunătățirea accesării investițiilor în domeniul agricol.

   Din relatările participanților la  acest eviniment sa tras concluzia că astfel de întîlniri  și discuții sunt  bine venite și ar  fi util de organizat și în viitor, tot odată sau referit  și la organizarea unor  seminare tematice  cu vizite  de demonstrare a diferitor  activități agricole.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.