INVITAŢIE  ÎN ŞEDINŢĂ

           Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 25 noiembrie 2021, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 25 noiembrie 2021, ora 0900.  

Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi, vor fi plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

                                   nr.05                                                                                    din 25 noiembrie 2021, ora 1000

          1. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

2. Cu privire la repartizarea alocațiilor financiare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.312 din 03 noiembrie 2021.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3. Cu privire la modificarea Anexei la Decizia Consiliului raional nr.01/12 din 25.03.2021 ”Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Componenta raională a bugetului raional pe anul 2021”.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5. Cu privire la înființarea Complexului educațional Școala Primară – Grădiniță Parcani.

       Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

Cu respect,

                         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.