CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul  din data de 17 septembrie 2021 ora 13:00 Sala mică(Consiliul raional Călărași)

 pentru ocuparea funcţiei vacante de  șef a IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni :

…………………………………………………………………………….…………....

Nr. d/o

Nume, prenume

Telefon

IMSP

Comentarii

  1.  

Oanța Ion

069178711

IMSP CS Sipoteni

Cerere depusă  la  19.08.2021

 

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.