Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 03 septembrie 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 03 septembrie 2020, ora 0900.  

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt acealeași care au fost pregătite pentru ședința din 13 august 2020 și sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.04                                                                                         din 03 septembrie 2020, ora 1000

 

  1. Cu privire la audierea Raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2020.

       Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

2. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4.Cu privire la redirecționarea alocațiilor financiare aprobate din Componenta raională pentru LT ”M. Sadoveanu” în anul 2020.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5. Cu privire la modificarea Anexei nr.9 la Decizia Consiliului raional nr.07/06 din 24 decembrie 2019.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

6. Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate către Primăria Vălcineț r-nul Călărași.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din gestiunea Direcției finanțe Călărași.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

8. Cu privire la acordul primiri bunului proprietate de stat în proprietatea Consiliului raional Călărași.

                 Raportor: Ștefan Bolea – președintele raionului

            9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07/07 din 24 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2020, finanțat din contul                                 transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

     Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

10. Cu privire la transmiterea de la balanța Consiliului raional Călărași cu titlu gratuit la balanța Administrației de Stat a Drumurilor ”Drum G95.1 G95 – Peticeni – Vălcineț” cu lungimea de 14,3 km.

      Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

11. Cu privire la aderarea raionului Călărași la Convenția primarilor privind clima și energia.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

            12. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM ”Secția construcții capitale” pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

            13. Cu privire la prelungirea contractului de comodat nr.10 din 21.08.2017, semnat cu Î.S. ”Poșta Moldovei”.

                 Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

            14. Cu privire la transmiterea în comodat IMSP ”Spitalul raional Călărași” a unor încăperi pentru activitatea Secției COVID-19.

                 Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

            15. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de educație încluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2020.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

            16. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției învățămînt, tineret și sport (Gimnaziul Hirova).

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

            17. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției învățămînt, tineret și sport (Tabăra de odihnă Oricova).

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

            18. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea IP Gimnaziul Bravicea, r-nul Călărași.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

             19. Cu privire la transmiterea mobilierului neutilizat de la balanță la balanță.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

             20. Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

             21. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică.

                 Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

             22. Cu privire la lichidarea Instituției Publice Gimnaziul Dereneu.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

              23. Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ al Direcției învățămînt, tineret și sport.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

              24. Cu privire la îndeplinirea acțiunilor Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Călărași pentru anul 2019.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

              25. Cu privire la organizarea învățămîntului liceal în clasa a X în baza unei singure clase.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

              26. Cu privire la aprobarea denumirii pentru IP Gimnaziul Horodiște.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

              27. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern de activitate al Direcției asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului raional Călărași.

                 Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

              28. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență specializată și de plasament temporar ”Epitrop” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

                 Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

              29. Cu privire la Acordul de Colaborare dintre AO ”CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul raional Călărași.

                 Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

              30. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției asistență socială și protecție a familiei.

                 Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

              31. Cu privire la aprobarea Registrului local al monumentelor de for public din raionul Călărași.

                 Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

               32. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției cultură și turism.

                 Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

               33. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2020.

         Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

   34. Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de funcție a secretarului Consiliului raional.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

35. Cu privire la aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Consiliul raional Călărași.

                 Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

            36. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în organele de stat, inclusiv instanțele de judecată, în relațiile cu persoanele fizice și juridice și stabilirea împuternicirilor acestora.

                 Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

            37. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova.

                 Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

           38. Cu privire la contribuția financiară în cadrul proiectului ”Construcția drumului de acces către obiectivele economice din comuna Tuzara”.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

           39. Cu privire la edificarea și instalarea a trei busturi în scuarul “Aleea Domnitorilor”din orașul Călărași.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

           40. Cu privire la edificarea și instalarea a trei busturi în scuarul “Aleea Clasicilor”din orașul Călărași.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

           41. Cu privire la primirea și transmiterea unei autospeciale acordate în calitate de ajutor umanitar de către orașul Buhl, Germania.

                 Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

           42. Cu privire la darea în locațiune a încăperilor neutilizate din incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”.

                 Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

           43. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/05 din 12 martie 2020.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

44. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/04 din 12 martie 2020.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

45. Cu privire la cererea prealabilă a dlui Petru Puțuntică privind suspendarea executării Deciziei Consiliului raional nr.02/05 din 21.05.2020.

     Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

46.Cu privire la acceptarea primirii materialelor de predare, învățare și echipament specializat la balanța DÎTS Călărași.

                 Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

 

 

Cu respect,

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 52

Ieri 70

Săptămînă 208

Lună 1189

Total 191389

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.