Direcţia  Cultură și Turism  Călăraşi

 anunţă concurs  pentru ocuparea  funcţieivacante  de Director  al instituției  de învățămînt extrașcolar Școala de Arte ”George Enescu”

        La funcţia de director  al instituției   de învățămînt extrașcolar  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele  condiţii:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

  are studii superioare universitare;

 are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

cunoaşte limba română ;este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;nu are antecedente penale;

nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

           Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt extrașcolar depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului  dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt  , aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare;

 2) copia actului de identitate;

3) copia actului/actelor de studii;

4) copia carnetului de muncă

;5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

          Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevente, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional.

            În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate”  ,,corespunde cu originalul”   sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

            Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Direcţia  Cultură și Turism   Călăraşi, str. Mihai Eminescu,27, la  Șeful Direcției Cultură și Turism.

  Concursul va avea loc în cadrul  Direcției Cultură și Turism Călăraşi.Telefon relaţii: 0244-2-08-40, 0-244 2-64-63

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 6

Ieri 47

Săptămînă 6

Lună 1094

Total 199614

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.