Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Vă asigură de înalta sa consideraţiune şi, în scopul consolidării relaţiilor de colaborare, prezintă atenţiei dvs. următoarele:

În baza Legii Nr. 393 din 13.05.99 Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a R.M., prin activitatea sa. Camera contribuie la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat. Totodată, CCI este instituţia abilitată cu funcţii de evaluare a bunurilor şi asigură persoanele interesate cu informaţii, acordându-le consultanţă (art.4).

în acest context, CCI oferă servicii de estimare independent şi profesionist a valorii diferitor obiecte şi proprietăţi, ţinându-se cont de specificul, destinaţi^ acestora, factorii fizici şi economici, aplicând metodele şi standardele de evaluare şi dispune de capacităţile instituţionale necesare şi experienţa vastă în acest domeniu oferite de către experţii - evaluatori din sistemul Cameral. Evaluarea bunurilor se efectuează în scopul vizării, arendă, luarea la evidenţa contabilă, schimbul de imobil e.t.c.

Reieşind din cele expuse, Vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru dezvoltarea colaborării în acest domeniu şi oferirea serviciilor de evaluare la cerere.

Folosesc acest prilej pentru a Vă asigura de întreaga noastră deschidere pentru cooperare pe viitor.

Directorul CCI Filiala Ungheni

Camera de Comerț și Industrie, filiala Ungheni, dă startul Concursului regional pentru cel mai bun vin de casă “Polobocul de Aur” organizat în cadrul Sărbătorii Naționale a Vinului.

La această etapă se vor desemna învingătorii concursului din localitățile  raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni. La a II-a etapă se vor determina învingătorii concursului republican.

Învingătorii etapelor I și II ale concursului participă obligatoriu la expoziția din cadrul Festivalului vinului, care se va desfășura la Chișinău și în centrele raionale Ungheni, Călărași și Nisporeni. 

 Concursul se organizează cu scopul de a-i remarca pe cei mai buni producători de vin de casă, de a populariza tradițiile naționale de fabricare a vinurilor moldovenești în condiții casnice, de a ridica cultura de consum și de a efectua schimbul de informație între producătorii de vin de casă.

 La concurs se prezintă vin de casă, natural, produs din roada anilor precedenți cu indicarea denumirii vinului, anului de fabricare și soiurilor de poamă folosite la fabricare.

 Mostrele (2 sticle 0,7l pentru fiecare probă) vor fi recepționate de către specialiștii Direcției economie și agricultură din cadrul Consiliului raional Călărași (et. 3, bir. 27) pînă la data de 18 martie curent, orele 17.00. 

 

Notă informativă

privind rezultatele activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

din raionul Călăraşi pe anul 2019

 

        Pe data de 28 februarie 2020,  a avut loc şedinţa Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă a activităţii Instituţiei Medico-Sanitare Publice din cadrul Asistenţei Medicale  Primare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a RM.

       În componenţa Comisiei au intrat:

Marina Golovaci- secretar de stat- preşedintele comisiei;

Tatiana Zatîc-şef Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare; Natalia Chihai- consultant principal, Secţia planificare asigurări sociale şi medicale;

Stela Vieru-Botezat- consultant principal, Serviciul resurse umane,

Timofte Vasile- reprezentantul fondatorului instituţiilor Medico-Sanitare Publice raionale evaluate.

     Dna Marina Golovaci, preşedintele Comisiei a familiarizat  membrii Comisiei de concurs cu prevederile Regulamentului  privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr 837 din 6 iulie 2016; Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice, altor acte normative.

      Urmare a examinării şi evaluării Formularelor  de raportare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru anul 2019 ale instituţiilor medico-sanitare publice din raion, Comisia a atribuit instituţiilor medico-sanitare publice  din raion: Spitalul Raional Călăraşi; IMSP CS Călăraşi; IMSP CS Sipoteni; IMSP CS Pîrjolteni; IMSP CS Onişcani; IMSP CS Bravicea; IMSP Vălcineţ; IMSP CS Vărzăreştii Noi–Pituşca,  calificativul ,,foarte bine” cu acumularea procentuală pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă egală cu 100%.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md