Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Vă asigură de înalta sa consideraţiune şi, în scopul consolidării relaţiilor de colaborare, prezintă atenţiei dvs. următoarele:

În baza Legii Nr. 393 din 13.05.99 Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a R.M., prin activitatea sa. Camera contribuie la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat. Totodată, CCI este instituţia abilitată cu funcţii de evaluare a bunurilor şi asigură persoanele interesate cu informaţii, acordându-le consultanţă (art.4).

în acest context, CCI oferă servicii de estimare independent şi profesionist a valorii diferitor obiecte şi proprietăţi, ţinându-se cont de specificul, destinaţi^ acestora, factorii fizici şi economici, aplicând metodele şi standardele de evaluare şi dispune de capacităţile instituţionale necesare şi experienţa vastă în acest domeniu oferite de către experţii - evaluatori din sistemul Cameral. Evaluarea bunurilor se efectuează în scopul vizării, arendă, luarea la evidenţa contabilă, schimbul de imobil e.t.c.

Reieşind din cele expuse, Vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru dezvoltarea colaborării în acest domeniu şi oferirea serviciilor de evaluare la cerere.

Folosesc acest prilej pentru a Vă asigura de întreaga noastră deschidere pentru cooperare pe viitor.

Directorul CCI Filiala Ungheni

Camera de Comerț și Industrie, filiala Ungheni, dă startul Concursului regional pentru cel mai bun vin de casă “Polobocul de Aur” organizat în cadrul Sărbătorii Naționale a Vinului.

La această etapă se vor desemna învingătorii concursului din localitățile  raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni. La a II-a etapă se vor determina învingătorii concursului republican.

Învingătorii etapelor I și II ale concursului participă obligatoriu la expoziția din cadrul Festivalului vinului, care se va desfășura la Chișinău și în centrele raionale Ungheni, Călărași și Nisporeni. 

 Concursul se organizează cu scopul de a-i remarca pe cei mai buni producători de vin de casă, de a populariza tradițiile naționale de fabricare a vinurilor moldovenești în condiții casnice, de a ridica cultura de consum și de a efectua schimbul de informație între producătorii de vin de casă.

 La concurs se prezintă vin de casă, natural, produs din roada anilor precedenți cu indicarea denumirii vinului, anului de fabricare și soiurilor de poamă folosite la fabricare.

 Mostrele (2 sticle 0,7l pentru fiecare probă) vor fi recepționate de către specialiștii Direcției economie și agricultură din cadrul Consiliului raional Călărași (et. 3, bir. 27) pînă la data de 18 martie curent, orele 17.00. 

 

Căutare pe site


Vizitatori

Azi 42

Ieri 74

Săptămînă 277

Lună 277

Total 183488

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md