Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

În prezent, în contextul monitorizării de stare a culturilor agricole de grupa II-a, reeșind din condițiilesecetoase ale acestui an, au început lucrările Comisiele locale pentru situații excepționale (nivelul I) în vederea constatării obiective a suprafeților afectate și a gradului de afectare.  Producătorii agricoli, prin demers scris în formă liberă  către CSE local, pot solicita formarea unei comisii pentru constatarea prejudiciului cauzat de secetă.  Toți pașii care trebuie să-i întreprindă producătorii agricoli sunt expuși în Îndrumarul metodic formulat de MADRM.

Indrumarul metodic

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul  din data de 10.07.2020 ora 14:00 Sala mică(Consiliul raional Călărași)

 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialist principal în cadrul

Direcției Economie, Agricultură și Dezvoltare Rurală

…………………………………………………………………………….…………....

Nr. d/o

Nume, prenume

Telefon

Comentarii

  1.  

Diacon Mihail

069405393

 

 

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 13 august 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 11 august 2020, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 03 august 2020.

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.03                                                                                                 din 13 august 2020, ora 1000

1. Cu privire la audierea Raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2020.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

2. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4. Cu privire la redirecționarea alocațiilor financiare aprobate din Componenta raională pentru LT ”M. Sadoveanu” în anul 2020.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5. Cu privire la modificarea Anexei nr.9 la Decizia Consiliului raional nr.07/06 din 24 decembrie 2019.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

6. Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate către Primăria Vălcineț r-nul Călărași.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din gestiunea Direcției finanțe Călărași.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

8. Cu privire la acordul primiri bunului proprietate de stat în proprietatea Consiliului raional Călărași.

Raportor: Ștefan Bolea – președintele raionului

9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07/07 din 24 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2020, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

      10. Cu privire la transmiterea de la balanța Consiliului raional Călărași cu titlu gratuit la balanța Administrației de Stat a Drumurilor ”Drum G95.1 G95 – Peticeni – Vălcineț” cu lungimea de 14,3 km.

             Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

11. Cu privire la aderarea raionului Călărași la Convenția primarilor privind clima și energia.

Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

12. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM ”Secția construcții capitale” pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

13. Cu privire la prelungirea contractului de comodat nr.10 din 21.08.2017, semnat cu Î.S. ”Poșta Moldovei”.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

14. Cu privire la transmiterea în comodat IMSP ”Spitalul raional Călărași” a unor încăperi pentru activitatea Secției COVID-19.

Raportor: Eugenia Stratan – șef Serviciu juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului

15. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de educație încluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2020.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

16. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției învățămînt, tineret și sport (Gimnaziul Hirova).

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

17. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției învățămînt, tineret și sport (Tabăra de odihnă Oricova).

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

18. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea IP Gimnaziul Bravicea, r-nul Călărași.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

19. Cu privire la transmiterea mobilierului neutilizat de la balanță la balanță.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

20. Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

21. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică.

Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

22. Cu privire la lichidarea Instituției Publice Gimnaziul Dereneu.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

23. Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ al Direcției învățămînt, tineret și sport.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

24. Cu privire la îndeplinirea acțiunilor Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Călărași pentru anul 2019.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

25. Cu privire la organizarea învățămîntului liceal în clasa a X în baza unei singure clase.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

26. Cu privire la aprobarea denumirii pentru IP Gimnaziul Horodiște.

Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport

27. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern de activitate al Direcției asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului raional Călărași.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

28. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Asistență specializată și de plasament temporar ”Epitrop” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

29. Cu privire la Acordul de Colaborare dintre AO ”CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” și Consiliul raional Călărași.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

30. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției asistență socială și protecție a familiei.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția asistență socială și protecție a familiei

31. Cu privire la aprobarea Registrului local al monumentelor de for public din raionul Călărași.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

32. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției cultură și turism.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

33. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2020.

           Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

34. Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de funcție a secretarului Consiliului raional.

           Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

35. Cu privire la aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Consiliul raional Călărași.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

36. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în organele de stat, inclusiv instanțele de judecată, în relațiile cu persoanele fizice și juridice și stabilirea împuternicirilor acestora.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

37. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

Cu respect,

 

Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. IosobCu respect,

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md