INVITAŢIE  ÎN ŞEDINŢĂ

           Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 23 septembrie 2021, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 21 septembrie 2021, ora 1400.  

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt acealeași care au fost pregătite pentru ședința din 20 august 2021 și sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.04                                                                                          din 23 septembrie 2021, ora 1000

       1. Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

      2. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/12 din 25.03.2021 privind redistribuirea alocațiilor financiare din componenta raională a bugetului raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     4. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de Educație incluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     5. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06/15 din 17 decembrie 2020 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2021, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

     Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

     7. Cu privire la primirea și transmiterea autospecialei dotată cu echipament asociat acordate în calitate de ajutor umanitar de către Rotary Club Eisiedeln din Elveția.

       Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

       8. Cu privire la numirea dnei Oaserele-Gonța Elena în funcția de șef al Direcției învățământ, tineret și sport.

     Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

     9. Cu privire la organizarea sistemului de învățământ al IP Gimnaziul – Grădiniță Dereneu.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     10. Cu privire la acceptarea primirii dezinfectantului lichid pentru mâini la balanța DÎTS Călărași.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     11. Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/02 din 13 mai 2021 ”Cu privire la acceptarea primirii din proprietatea statului, gestiunea MECC în proprietatea raionului Călărași, gestiunea DÎTS a tehnicii de calcul”.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     12. Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță a unor bunuri.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     13. Cu privire la organizarea învățământului liceal în clasa a X în baza unei singure clase.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     14. Cu privire la confirmarea aprobării denumirii pentru Gimnaziul din satul Horodiște raionul Călărași.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

     15. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de activitate al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția sistență socială și protecție a familiei

16. Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului raional Călărași în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii de Arte ”George Enescu” din orașul Călărași.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

17Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2021.

Raportor: Viorel Damian – șef Secția administrativ-militară

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” cu modificările ulterioare.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

19. Cu privire la premiere.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

20. Cu privire la darea în locațiune a încăperii neutilizate din incinta Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

21. Cu privire la decontarea automobilului din dotarea ÎM ”Secția Construcții Capitale”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

22. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/36 din 03 septembrie 2020 ”Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în organele de stat, inclusiv instanțele de judecată, în relațiile cu persoanele fizice și juridice, și delegarea de împuterniciri”.

       Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

23. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.01/07 din 25 martie 2021 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Călărași nr.05/41 din 03 septembrie 2020 ”Cu privire la primirea și transmiterea unei autospeciale acordate în calitate de ajutor umanitar de către orașul Buhl, Germania””.

       Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

24.Cu privire la instituirea Comisiei privind acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni și aprobarea Regulamentului de activitate.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

Cu respect,

            Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 5

Ieri 47

Săptămînă 5

Lună 1093

Total 199613

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.