Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

 

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 20 august 2021, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 17 august 2021, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 13 august 2021.

Totodată, Vă comunicăm că, proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.03                                                                                          din 20 august 2021, ora 1000

      1. Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     2. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/12 din 25.03.2021 privind redistribuirea alocațiilor financiare din componenta raională a bugetului raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     4. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de Educație incluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     5. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.

     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

     6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06/15 din 17 decembrie 2020 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2021, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.

     Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

    7. Cu privire la primirea și transmiterea autospecialei dotată cu echipament asociat acordate în calitate de ajutor umanitar de către Rotary Club Eisiedeln din Elveția.

       Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală

       8. Cu privire la numirea dlui/dnei _____________________ în funcția de șef al Direcției învățământ, tineret și sport.

     Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

     9. Cu privire la organizarea sistemului de învățământ al IP Gimnaziul – Grădiniță Dereneu.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

10. Cu privire la acceptarea primirii dezinfectantului lichid pentru mâini la balanța DÎTS Călărași.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

11. Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/02 din 13 mai 2021 ”Cu privire la acceptarea primirii din proprietatea statului, gestiunea MECC în proprietatea raionului Călărași, gestiunea DÎTS a tehnicii de calcul”.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

12. Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță a unor bunuri.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

13. Cu privire la organizarea învățământului liceal în clasa a X în baza unei singure clase.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

14. Cu privire la confirmarea aprobării denumirii pentru Gimnaziul din satul Horodiște raionul Călărași.

     Raportor: Șeful Direcției învățământ, tineret și sport

15. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de activitate al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportor: Elena Rusu – șef Direcția sistență socială și protecție a familiei

16. Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului raional Călărași în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Școlii de Arte ”George Enescu” din orașul Călărași.

Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism

17. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2021.

Raportor: Viorel Damian – șef Secția administrativ-militară

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/30 din 22 decembrie 2016 ”Cu privire la organigrama, structura și efectivul-limită al subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional” cu modificările ulterioare.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

19. Cu privire la premiere.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

20. Cu privire la darea în locațiune a încăperii neutilizate din incinta Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

21. Cu privire la decontarea automobilului din dotarea ÎM ”Secția Construcții Capitale”.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

Cu respect,

            Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 6

Ieri 47

Săptămînă 6

Lună 1094

Total 199614

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.