Regulamentul

Festivalului-concurs raional al tinerilor talente

de muzică  populară , de estradă şi instrumente aerofone ediţia XI

Festivalul-concurs raional al tinerilor talente de muzică  populară,de estradă şi instrumente aerofone este organizat  de  către Direcţia Cultură și Turism.

                                                       Scopul :

   Concursul  raional al tinerilor talente de muzică  populară,de estradă şi instrumente aerofone    are  ca scop   studierea, valorificarea şi propagarea cîntecului folcloric și de estradă    ,perfecţionarea măiestriei artistice interpretative,descoperirea  în tânăra generatie  noi valori ce au nevoie sa fie susținute ca sa performeze si să devina noii reprezentanți ai culturii  naționale.

                                      Obective:

 • Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale   și de dezvoltare personal;
 • perfecţionarea măiestriei artistice interpretative;
 • descoperirea în tînăra generatie  noi valori ce au nevoie sa fie sustinute  ca sa performeze si să devina noii reprezentanți ai culturii națioanle;
 • Simularea creativității tinerilor  cu talent  ;
 •  Studierea, valorificarea şi propagarea cîntecului folcloric , a muzicii de estradă şi instrumentală;
  • Perpetuarea cîntecului folcloric;

 

                            Categoriile de vîrstă:

                                                    Cîntec popular

             5 - 10 ani;

              11 - 15 ani;

              16 - 20 ani;

                                             Cîntec de estradă

            5 -  10 ani;

             10 - 15 ani;

             16 - 20 ani ;

                                                 Instrumente aerofone(fără limită de vîrstă)

              - fluier;

              -ocarină;

              - caval;

              -trompetă;

              -muzicuţă;etc

                                      

 

                                    Condiţiile de participare

            La concurs pot participa solişti-vocalişti ai cîntecului de muzică populară , de estradă şi solişti-instrumentişti

                                 

                                    Pentru secţiunea  cîntec popular

        Fiecare  participant  prezintă trei piese.

      Pentru categoria 5-10ani : cîntec de leagăn; cîntec liric  (de dragoste, de jale, de înstrăinare) ,cîntec de joc cu acompaniament ( de glumă, strigături, de joc, etc)

                                11-15ani,16-20ani: cîntec prelung  (doină, baladă.colindă)

cîntec liric  (de dragoste, de jale, de înstrăinare),  cîntec de joc cu acompaniament ( de glumă, strigături, de joc, etc)   Cîntecul popular va fi intrerpretat cu acompaniment

                          

                                     Pentru secţiunea cîntec  de estradă

Fiecare participant prezintă două piese de diverse genuri(estradă,jaz,clasic ect)

               Concurenţii se vor prezenta cu o fonogramă calitativă „minus unu” înregistrată pe minidisc  sau  stic. 

                                   Pentru secţiunea  instrumente aerofone

Fiecare participant prezintă două melodii populare diferite ca ritmică   

Durata pieselor pînă la 4 minute                            

                                            Perioada desfăşurării:

Festivalul – Concurs se va desfăşura la 26 iunie 2021 ora 11.00  în incinta   Casei  de  Cultură  com.Sipoteni.          

                                   Criterii de jurizare

 • valoarea şi diversitatea repertoriului;                                 
 • măiestria interpretativă ;      
 • ţinuta scenică ;        
 • caracterul inedit şi frumuseţea costumului adus în scenă;
 • respectarea cerinţelor expuse în regulament;
 • Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate 
 • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
 • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
 •  respectarea cerinţelor expuse în regulament;

 

                                         Menţiuni

            Pentru fiecare categorie de vîrstă se vor acorda premii:

                                      Secţiunea cîntec popular

         Premiul I     -      300 lei;

            Premiul II    -     200 lei;

            Premiul III   -    150 lei;

         2 menţiuni a cîte 100 lei fiecare

                                Secţiunea cîntec de estradă

            Premiul I       -    200 lei;

            Premiul II      -    150 lei;

            Premiul III     -    100lei;

         3 menţiuni a cîte 50 lei fiecare

                              Secţiunea  instrumente aerofone

          Premiul I      -     200 lei;

            Premiul II     -     150 lei;

            Premiul III    -     100 lei;

         2 menţiuni a cîte 50 lei fiecare

 

Juriul poate interveni cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor,păstrînd suma totală intactă.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.