Proces verbal al ședinței Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din 06.04.2021

Notă informativă

Proces verbal al ședinței Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din 07.04.2021

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.