Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 25 martie 2021, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

 Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 23 martie 2021, ora 1400.

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

 

admişi la concursul  din data de 18.03.2021  ora 10:00 Sala mică(Consiliul raional Călărași)

 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,

proba scrisă:

                           1. Rusu Elena

                           2. Gnatiuc Anastasia

                           3. Mîrzac Lina

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.