Prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă,

că pe data de 15 martie 2016, începînd cu ora 10.00, în incinta Consiliului raional, se va afla în vizită de lucru

dl  Sergiu BUCĂTARU, 

viceministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.

Agenția Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular privind desfășurarea:
        la 16 martie 2016, orele 10-00
a licitației ”cu strigare” de privatizare a obiectului nefinalizat:
- Club cu rețele inginerești, s. Horodiște, r-nul Călărași, prețul inițial de vânzare - 346 400 lei.
Documentele pentru participare la licitație se primesc până la 15 martie 2016, ora 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului.
Comunicatul informativ privind desfășurarea licitației a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-42 din 19 februarie 2016.

Academia Militarăa Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

     Academia Tehnica Militară din Bucureşti

     Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

 

         Anunţă concurs pentru admiterea 2016-2017

Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Durata studiilor – 4 ani

 

Actele necesare pentru admitere:

 

- cerere de înscriere tip (se depun de la 1 martie – 30 iunie însecţia administrativ-militară (l.d.p. Călăraşi).

- certificatului de naştere  şi copia;

- copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali,   soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent;

- cazier judiciar

-                copia diplomei de bacalaureat;

-                referinţă de serviciu eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o;

-                certificate referitor la anticorpi către virusul HIV;

- curriculum - vitae (autobiografie);

- 6 fotografii color 3x4 cm;

-                fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective (prima comisie medicală se desfăşoară la Centrul Militar Teritorial Ungheni în lunile aprilie-mai, comisia medicală finală în Centrul Consultativ-Diagnostic, mun. Chişinău, str. Petrarilor 1, în lunile mai-iulie).

 

Probele de admitere:

 

-                test de intelegenţă;

-                testarea competenţelor lingvistice la una din limbile străine de circulaţie  internaţională;

-         test la pregătirea fizică.

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada  20 - 25 iulie 2016

 

Absolvenţilor Academiei Militare a Forţelor Armate se acordă:

 

-                gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”;

-                calificarea „Inginer licenţiat în tehnologia transportului auto” sau „Inginer   licenţiat în teleradiocomunicaţii”;

-                permis de conducere categoria „C”;

-                 serviciul garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale

 

Adresa: or. Călăraşi str.M.Eminescu 32  Secţia administrativ- militară

 

           Relaţii la tel. (0244) 2-64-91

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.