Direcția  Cultură și Turism

 Anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: specialist superior  


Scopul general al funcţiei:

 1. Coordonarea și realizarea politicii statului în domeniul turismului, muzeelor, și patrimoniului  raionului Călărași

Sarcinile de bază:

  1.Coordonarea   activitaților  muzeelor şi patrimoniului din raion;

 2.Studierea  aspectele şi tendinţile dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;

 3.Promovarea   politicii  de ocrotire, conservare şi valorificare a potenţialului cultural şi ocrotire a monumentelor;

 4.Stabilirea  itinerarul rutelor turistice în scopul promovării în plan naţional şi internaţional a potenţialului cultural din raion;

 5.Asigurarea  asistenţă de specialitate a cadrelor din instituţiile date

             Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare        vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

-          neprivirea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

La concurs se admit persoanele:

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul   turismului

-          cu abilităţi de lucru cu documente,   comunicare  eficientă, lucru în echipă;

      -          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

      -          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

      -          cunoaşterea  unei limbi de circulaţie internaţională.

                    Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin              e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul  Direcției Cultură și Turism;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs  02.11.2017 până pe 08 .11.2017

Telefon - /244/ 2-03-36 fax: /244/ 2-08 -40

E – mail:    cultura@ calarasi.md

Persoana de contact – Dumitru Trifan – Șeful Direcției Cultură și Turism  

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str.  Mihai Eminescu,27  

 Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 26 din 2008  ”Cu privire la  protejarea patrimoniului cultural imaterial

-          Legea Culturii  nr413 –XIV din 27 mai 1999.  ;

-         Legea Muzeelor și a colecțiilor publice  nr.311 din 08 iulie 2003

         

 

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 66

Ieri 69

Săptămînă 573

Lună 687

Total 188847

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.