Scopul general al funcţiei:

Susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în faza de inițiere și dezvoltare a afacerilor.

Sarcinile de bază:

1.    Organizarea activității incubatorului de afaceri;

2.    Contribuirea la generarea  întreprinderilor mici durabile și de succes.

3.    Contribuirea la dezvoltarea abilităților și a culturii antreprenoriale a agenților economici din raion.

 

    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          studii superioare, preferabil în economie sau drept;

-          experiență profesională de minimum 3 ani;

-          posedarea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză);

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

La concurs se admit persoanele:

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă,  

           lucru în echipă;

 -         cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

 -         cunoaşterea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză); 

 

                              Concursul pentru ocuparea funcției de manager va cuprinde 2 etape:

  •    Examinarea dosarelor de înscriere;
  •    Interviul.

 

Dosarul de concurs urmează a fi depus la sediul Consiliului raional Călărași pe adresa: or. Călărași, str. Biruinței, 1/1, bir. 15, însoțit de următoarele acte:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30.12.2019

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

 

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijloci;
-         Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

-         Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare

-          Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată

-          Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

-          Hotărîrea cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Căutare pe site

Calendar

Mai 2021
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 66

Ieri 69

Săptămînă 573

Lună 687

Total 188847

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.