Asistent Social Comunitar în satul Temeleuți

       Scopul general al funcției:

Prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, dreptului, administraţiei publice, psihologiei, educaţiei. 

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, educaţiei.

Cunoştinţe:

-    cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet; 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă.   

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)   cerere de înscriere

b)   copia buletinului de identitate

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor

de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   certificatul medical

e)   curriculum vitae

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este pînă la

14 aprilie 2019

Telefon – 0 244 84 8 83

Adresa poştală – or. Călărași, str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, dna Mîrzac Lina

 

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 54

Ieri 70

Săptămînă 210

Lună 1191

Total 191391

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.