Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Consiliului raional prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Direcției Învățămînt Tineret și Sport

 Sarcinile de bază:

1)      administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării la Direcția Învățămînt Tineret și Sport a procedurilor de personal privind:

a)      proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;

b)      asigurarea necesarului de personal;

c)      dezvoltarea profesională a personalului;

d)      motivarea şi menţinerea personalului;

e)      asigurarea securităţii muncii. 

2)      acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;

3)      evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Direcției Învățămînt Tineret și Sport.

 Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 La concurs se admit persoanele:

            -          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului, managementului resurselor umane, administraţie publică;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

-          cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit şi cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională.

 Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 20.10.2018

 Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1, bir.15

 Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Codul Muncii al Republicii Moldova;

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 51

Ieri 70

Săptămînă 207

Lună 1188

Total 191388

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.