Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 24 decembrie 2019, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

 

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 23 decembrie 2019, ora 1400.  

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

 

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr.07                                                                                                 din 24 decembrie 2019, ora 1000

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 13 noiembrie ”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Călărași.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

 1. Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate de către Primăriile din raionul Călărași.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

 1. Cu privire la semnarea Acordurilor de finanțare cu primăriile Țibirica și Horodiște.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în prima lectură.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

 

 1. Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2020, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional.

Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții

 

 1. Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate în anul 2019.

            Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită annual pentru un autoturism”.

            Raportor: Iulia Rozombac – contabil-șef din cadrul Aparatului președintelui raionului

 

 1. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la permisiunea activității prin cumul a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion”.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/07 din 04 iulie 2019 ”Cu privire la retragerea unor bunuri imobile din gestiunea IMSP CS Călărași și transmiterea lor în comodat CMF ”VITA-MED-PRIM””.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea IMSP ”Centrul de Sănătate Pîrjolteni”.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la transmiterea unui lot de echipament de la balanță la balanță.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune.

            Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.

            Raportor: Vasile Timofte – vicepreședinte al raionului

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/22 din 19.02.2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”.

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.01/23 din 19 februarie 2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”.

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/11 din 20 septembrie 2018 ”Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea acestui serviciu”.

Raportor: Tudor Enachi – șef Direcția asitență socială și protecție a familiei

 

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2004.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

 1. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2020.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție vacante din cadrul Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și serviciilor fără statut de persoană juridică din cadrul Consiliului raional Călărași.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

 1. Cu privire la Programul concediilor de odihnă pe anul 2020.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 51

Ieri 70

Săptămînă 207

Lună 1188

Total 191388

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.