Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Rerurse turisitce naturale

        Situatîn partea centrală a Republicii Moldova, raionul Calaraşi se învecinează la nord cu raionul Teleneşti, la nord – est cu raionul Orhei, la vest cu  raionul Ungheni, la sud cu raionul Străşeni şi raionul Nisporeni. Suprafaţa totală a raionului este de 75,35 mii ha, dintre care 29,72% reprezintă pădurile (22,39 mii ha), iar lacurile ocupă 925 ha.

Avînd un relief   deluros raionul este întretaiat de văi adînci, numeroase vălcele şi hîrtoape, precum şi lanţuri de dealuri acoperite cu pădure.

    Teritoriul este traversat de râurile Bâc (care izvorăşte din satul Temeleuţi), Ichel, Cula, precum şi afluienţii acestora.

     În bazinul râului Bâc se găsesc câteva dintre cele mai înalte culmi ale Moldovei Căbăieşti (428 m.), Temeleuţi, Bahmut (407m.), care fiind împădurite oferă peisajului din jur un farmec deosebit.

1.Natura pitorească din zona Călăraşi este protejată de stat în: Rezervaţii peisagistice,  Rezervaţii naturale silvice,  Monumente naturale, 70 de arbori seculari

 

Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului ”

 

Rezervaţia ştiinţifică

 „Plaiul Fagului”

Amplasare: drumul naţional R1 Chişinău –Bahmut – Sculeni

 Raionul  Călăraşi - Ungheni

 Una dintre Rezervaţiile de Stat, în care s-au păstrat ecosisteme naturale mai puţin influenţate de activitatea umană, este "Plaiul Fagului". Rezervaţia a fost organizată în martie 1992 în baza gospodăriei cinegetice "Rădenii Vechi". Ea este amplasată în partea nord-estică a Podisului Codrilor şi ocupă o suprafaţă de 5558,7 hectare, inclusiv 5375,5 hectare împădurite.

Rezervaţia "Plaiul Fagului" este un obiect natural peisagistic pitoresc, un tezaur preţios al Naturii Moldovei. Teritoriul Rezervaţiei este partial accesibil pentru turismul ecologic. Dar în primul rînd acest complex de ecosisteme naturale, lăcaş al biodiversităţii, este un obiect de cercetari, un laborator sub cerul liber.

Are o diversitate landsaftică specifică rezervaţiei: culmi înguste cu văi adînci, versanţi abrupţi (consecinte ale alunecărilor de teren), izvoare cu apă rece şi cristalină, din care se alimentează pîrăiele, afluente ale răuleţului Teliţa, ce se varsă în Bîc. Asigurarea ştiintifică este efectuată de colaboratorii Academiei de Ştiinţe, altor instituţii, cît şi cu puterile proprii.

Rezervaţia serveşte ca model pentru gospodăriile silvice în domeniul reconstrucţiei ecologice, aplicarii măsurilor de contribuire la regenerarea naturală din seminţe, la reinstaurarea formaţiunilor silvice în dependenţa de condiţiile de creştere.

Prezintă un interes aparte deoarece aici s-au păstrat arboretele de provenienţă naturală cu fag, gorun, tei, carpen, stejar pedunculat.

    

Rezervaţii peisagistice:

 Căbăieşti – Pârjolteni (1213 ha),

 Temeleuţi – Vălcineţ (209 ha)

 

Rezervația Temeleuți este situată pe malul stîng al rîului Bîc între satele Temeleuți și Vălcineț,  ocolul silvic Călărași.

  Este o pădure de gorun în ameste cu tei, frasin, carpen, sorb. Stratul ierbos cuprinde numeroase specii de plante rare pentru flora republicii, printre care slăbănogul, feriga comună ș.a.

 

          Ţigăneşti (680 ha),

Rezervația ”Țigănești” (680 ha) se află între satele Săseni, Tabăra, Țigănești și Bravicea,

Ocolul silvic Bravicea

Este situată pe versanții unui hîrtop care se deschide în valea rîului Ichel sub formă de amfiteatru, în partea de jos a căruia se află mănăstirea Țigănești. Sectorul de pădure rezervat, ocupă pantele sud-estice, situate mai sus de mănăstire. Arboretele este reprezxentat de gorunete monodominante, gorunete cu carpen și stejar.

 

 Voloca – Verca (407 ha);

Rezervaţii naturale silvice:

1.      Sadova (229 ha),

2.      Hîrjauca (344 ha),

3.      Oneşti  (192 ha);

Monumente naturale:

1.      Geologice

 

Păuleşti (2 ha “Cimitirul cailor”),

 Vălcineţ (5 ha “Râpa lui Tofan”),

Sipoteni (2 ha “În dos” );

 

2.      Hidrologice

 

 Hîrjauca (“Izvorul tinereţii”, 1,5 ha),

 Nişcani (1 ha“la Jghiab”),

Vălcineţ (0,5 ha “Izvorul lui Ştefan cel Mare”);

 

3.      Botanice

 

Hîrjauca ( 5,4 ha),

Hîrjauca - Sipoteni

 

 

Ocolul silvic Hîrjauca, Gospodaria Silvică de Stat Călăraşi

parcela 36, subparcelele 8, 10, 31             

 

 

4.      70 de arbori seculari:

 

Nr.

d/o

 

Denumirea

Nr. arborilor

 

Amplasament

 

Deţinătorul

1.

Gorun 

1

Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, parcela 57, subparcela 14

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

2.

Gorun

1

Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, parcela 69, subparcela 4         

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

3.

Fag  

1

Ocolul silvic Bravicea, Bravicea, parcela 35, subparcela 13        

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

4.

Frasin 

1

Satul Vărzăreştii Noi, pe teritoriul bisericii vechi             

Primaria satului

5.

Stejar

pedunculat       

1

Ocolul silvic Hîrjauca, Hîrjauca- Sipoteni, parcela 36, subparcela 2

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

6.

Fag  

1

Ocolul silvic Hîrjauca, Hîrjauca       - Sipoteni, parcela 26, subparcela 2

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

7.

Stejar

pedunculat

1

Lîngă satul Hîrbovăţ             

Şcoala - internat                                              Hîrbovăţ

8.

Fag  

33

 Ocolul silvic Hîrjauca, Hîrjauca- Sipoteni, parcela 36, subparcele                     le 2, 18  

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

9.

Paltin de     cîmp      

1

Ocolul silvic Hîrjauca, Hîrjauca- Sipoteni, parcela 36, subparcela 2

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

10.

Gorun

1

Ocolul silvic Hîrjauca, Slobozia-                     Hogineşti, parcela 16, subparcela 2

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi

11.

Platan occidental         

1

Fostul conac

Primăria Păuleşti

12.

Pin de

padure           

24

Fostul conac

Primăria Păuleşti

13.

Stejar pedunculat

1

În cîmp, lîngă satul Hîrbovăţ    

Societatea pe Acţiuni "Hîrjauca"

14.

Stejar

pedunculat

2

În cîmp, lîngă satul Hîrbovăţ    

Societatea pe                                    Acţiuni "Hîrjauca"

 

Căutare pe site

Calendar

August 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 37

Ieri 96

Săptămînă 431

Lună 569

Total 170015

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md