Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată

ARHITECT ȘEF

DIN CADRUL APARATULUI PREȘEDINTELUI RAIONULUI

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în localitățile raionului Călărași.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea documentației de urbanism și dezvoltare a teritoriului corelată cu Planul Național de amenajare a teritoriului;

  1. Contribuirea la asigurarea unităților administrativ-teritoriale a raionului cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului;
  2. Organizarea activităților organului consultativ-coordonator în domeniu.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul arhitecturii, construcțiilor.dezvoltării teritoriului.

Experienţă profesională: 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul construcţiilor şi în domeniul administraţiei publice;
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei şi calităţii lucrărilor efectuate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi statşi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu.

 

   Abilităţi:abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 21.03.2018

 

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 768 – XV din 02.02.2000 privind statutul alesului local;

-          Legea nr. 317 – XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor             autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

-          Legea nr. 721 – XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism;        

             -         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Căutare pe site

Calendar

Septembrie 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Vizitatori

Azi 23

Ieri 87

Săptămînă 110

Lună 1538

Total 173176

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md