Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

General, al Funcției Scopul:

Acordarea consultanței președintelui raionului version o Asigurarea obiectivă de management al sistemului eficacității financiar de control Si a subdiviziunilor Raional CONSILIULUI.

 

De Bază Sarcinile:

1.   Propunerea de aliniere la măsurilor de succes în ceea ce practicile Domeniul auditului version scopul atingerii nivelului de performanta a Înalt subdiviziunilor Raional CONSILIULUI;

2.   Informarea imediata version Scris președintelui raionului version Cazul de indicii unor descoperirii potențiale fraudelor de version Cursul intern de audit misiunii;

3.   Propunerea de îmbunătățire a soluțiilor activității subdiviziunilor Raional CONSILIULUI.

 

De participare la Condițiile concurs:

Condiții de Bază:

- Republicii Moldova deținerea cetățeniei;

- Posedarea de stat limbii ȘI de Comunicare limbilor Oficiale Interetnica în teritoriu vorbite;

- Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru de Limita Vârstă;

- Lipsa antecedentelor pentru Infractiuni penale cu intentie săvârșite;

- Neprivarea de de o DREPTUL ocupa publice Functii.

 

La concurs se admit Persoanele:

 

- Cu studii superioare, de licență Sau echivalente, pe intern Domeniul auditului;

- Cu abilitățidelucru cu Documente, de o instruire ȘI Consultare cetățenilor, EFICIENTA Comunicare, LUCRU version echipa;

- Cunoașterea de functionare a modului UNEI autorități publice;

- Cunoștințe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet Navigare;

- Viclenie Cunoașterea limbii la nivel avansat CITIT / Scris / vorbit ȘI cel putin o de circulațieinternațională UNEI Limbi.

 

Candidații susțin PROBA scrisă ȘI interviul.

 

Oală Persoanele interesate cu caracter personal depune / imp Pošta / prin e - mail prin concurs de Dosarul:

a)      Formularul de participare la sediul Solicitat Raional CONSILIULUI;

b)      COPIA de identitate buletinului;

c)      copiile de Studii și diplomelor ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala Si / Sau de specializare;

d)      COPIA de munca carnetului;

e)      Certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Date de îngrijire la limită Panã crasnii fi de concurs depus Dosarul - 02.01.2017

 

Telefon - / 244 / 2-20-57 Fax: / 244 / 2-20-58

E - mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact -  Larisa Croitoru - sef serviciu resurse umane DIN cadrul Călărași Aparatului președintelui raionului

 

Informa ții pe adresa: sau. Călărași, str. Biruinței, nr.1 / 1;

 

Bibliografia concursului:

- Republicii Moldova Constituția

- Legea nr. DIN 158-XVI din 04 iulie 2008 cu la Privire Publică ȘI Functia functionarului publice; statutul

- Legea nr. XVI din 22 februarie 2008 de Codul cauzei privind o conduită functionarului publice - 25;

- Legea nr. 436 - XVI DIN 28 decembrie 2006 Administrația cauzei privind publica locala;

- Legea nr. 16 - XVI DIN 15.02.2008 cu la Privire de interese Conflictul;

- Legea nr. 229 DIN 23.09.2010 internM publice cauzei privind Controlul financiar;

- GUVERNULUI nr.1041 DIN Hotărîrea 20.12.2013 cu la Privire de Dezvoltare aprobarea Programului
de financiar intern publice controlului pentru anii 2014-2017;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.49 DIN 26.04.2012 cu la aprobarea Regulamentului Privire cauzei privind EVALUAREA, de gestionare a sistemului raportarea de control financiar si si emiterea declarației cauzei privind buna guvernare

Căutare pe site

DOR
Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 6

Ieri 154

Săptămînă 879

Lună 2571

Total 79651

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md