Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din raionprinelaborarea şi implementarea Strategiilor şi Programelor raionale.

 

Sarcinile de bază:

1.   Elaborarea şi implementarea strategiilor, Programelor raionale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

2.   Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi consultative privind activitatea antreprenorială;

3.   Contribuirea la organizarea expoziţiilor, seminarelor, atelierelor de lucru şi altor întruniri cu antreprenorii pentru abordarea şi soluţionarea problemelor privind dezvoltarea antreprenoriatului;

4.   Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea programelor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Strategiei raionale de susţinere a dezvoltării IMM.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, dreptului.

 

Experienţă profesională: preferabil experienţa în domeniul economic sau administraţiei publice

 

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoaştinţele profesionale;

-          Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          Cunoaşterea politicilor, strategiilor şi a practicilor pozitive în domeniu;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-          Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, transparenţă, imparţialitate, independenţă, responsabilitate, stabilitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail / Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 14.03.2016

 

Telefon - /244/ 2-20-57 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – secretarul Consiliului raional

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

Bibliografia concursului:

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

-          Legea nr.206 – XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 19

Ieri 84

Săptămînă 328

Lună 1871

Total 165442

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md