Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicilor agrare şi tehnologiilor avansate în domeniul agriculturii pentru asigurarea  dezvoltării economice a raionului.

 

Sarcinile de bază:

  1.  Promovarea politicii agrare, inclusiv cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar prin mecanizarea proceselor agrare;
  2. Asigurarea respectării normelor tehnologice şi ecologice în planificarea și dezvoltarea producției animaliere.
  3. Acordarea asistenţei agenţilor economici şi gospodăriilor ţărăneşti în domeniul creșterii producției animaliere.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, în domeniul creșterii producției animaliere.

 

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţa în domeniul prodicției animaliere

 

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea managementului în domeniul mecanizării agriculturii;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi:delucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, transparenţă, imparţialitate, independenţă, responsabilitate, stabilitate, loialitate, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail / Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 04.02.2016

 

Telefon - /244/ 2-20-57 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Gheorghe V. Iosob – secretar al Consiliului raional

Informaţii pe adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1;

 

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea zootehniei nr. 412 din  27.05.1999.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 16

Ieri 84

Săptămînă 325

Lună 1868

Total 165439

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md