Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Promovarea implementării tehnologiilor avansate pentru sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar.

Sarcinile de bază:

  1. Organizarea activităţilor raionale de dezvoltare a sectorului agroalimentar;
  2. Asigurarea respectării cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea  producţiei agricole;
  3. Elaborarea rapoartelor şi prognozărilor lunare, trimestriale şi anuale, notelor informative privind dezvoltarea sectorului agroalimentar din raion.
  4. Contribuirea la întreţinerea eficientă a sistemelor hidroameliorative şi conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.Monitorizarea utilizării resurselor naturale agricole și a sistemelor agrotehnice

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agricol.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul agricol şi în domeniul administraţiei publice;
  • Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • Cunoaşterea limbii de stat şi ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

   Abilităţi:abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea  activităţilor, elaborarea documentelor, motivare, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management, capacităţi organizatorice.

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul Consiliului raional;

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 30.06.2020

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

Bibliografia concursului:

 -           Constituţia Republicii Moldova

 -           Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-           Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

-           Legea nr.276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare
 în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

-           Legea nr. 22 privind exercitarea unor activități necalificate cu character ocazional de   desfășurare de zilieri

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.705 din 20.10.1995 privind modul de înregistrare la venituri,punere pe rod, casare şi  defrişare aplantaţiilor perene

             -          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

Căutare pe site


Vizitatori

Azi 48

Ieri 96

Săptămînă 373

Lună 1092

Total 170538

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md