Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:  coordonareaşi realizarea politicii statului în domeniul turismului și muzeelor  în raza raionului Călăraşi

Sarcinile de bază: 

  1. Monitorizarea activităţii turistice și muzeelor  din raion:
  2. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea turistică din raion;
  3. Promovarea politicii de ocrotire, de conservare şi valorificare a potenţialului cultural, turistic  şi ocrotire a monumentelor;
  4. Asigurarea asistenţei metodice prestatorilor de servicii turistice.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul  turismului .

Experienţă profesională: 3 an de experienţă profesională în domeniu.

 Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul  turismului şi în domeniul administraţiei publice;

Cunoaşterea cadrului normativ aferent funcţiei  ;

Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Cunoaşterea limbii de stat  la nivel avansat citit/scris/vorbit.

 

    Monitorizarea activităţii  turistice şi a muzeelor din raion:

  • Dirijarea activității  turistice  din raion;
  •  Verificarea potenţialului turistic din raion.
  • Crearea  şi perfectarea  bazei de date a produsului turistic.
  • Studierea  posibilităților  de îmbunătăţire a infrastructurii turistice, întru beneficiul vizitatorului şi a populaţiei locale.

 

        Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Candidaţii susţin proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e – mail

 

Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare solicitat la sediul  Direcției Cultură și Turism

b)     copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)     copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs –  din  03.02 pînă la 14.02 2020

Telefon - /244/ 2-08-40  fax: /244/ 2-08-40

E – mail:   cultura @ calarasi.md

Persoana de contact – Trifan Dumitru – Șef Direcție Cultură și  Turism

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi,  str.M.Eminescu,27

 

Bibliografia concursului:

                 -Constituţia Republicii Moldova

                 -  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea  Culturii nr.413-XIV din 27.05 1999

-          Legea nr.  1530-XII din 26.061993 privind ocrotirea monumentelor.

-          Legea  muzeelor,  nr 262 din 07.12.2017;

-          Legea nr.   135-XV din 25 03.2003 privind meșteșugurile artistice populare;

-           Legea nr. 280 din 27.12.2011, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 72

Ieri 57

Săptămînă 72

Lună 1615

Total 165186

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md