IMSP Spitalul Raional Călăraşianunţă recrutarea personalului pentru acuparea funcţiilor vacante conform tabelului de mai jos:

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei

vacante

Nr.de unităţi vacante

1.

Medic oncolog

1

2.

Medic narcolog

1

3.

Medic chirurg de gardă

2

4.

Medic chirurg pediatru

1

5.

Medic neonatolog

1

6.

Medic reabilitolog

1

7.

Medic pediatru

1

8.

Medic otorinolaringolog

1

9.

Medic dermatovenerolog

1

10.

Farmacist

1

11.

Tehnician – radiolog

2

12.

Moaşă

1

13.

Asistent medical

2

14.

Farmacist - laborant

1

15.

Psiholog

1

 

Locaţia postului în organizaţie: IMSP SR Călăraşi

   Concursul va avea loc pe data de 26 noiembrie 2019 ora 10:00 pentru medici şi farmacişti şi ora 11:00 pentru personalul medical mediu  .

Pentru participarea la selectare este necesar de a expedia CV-ul la adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.până la data de 23.11.2019 inclusiv.

Doar persoane selectate vor fi invitate la etapa de convorbire.

Cerinţele faţă de candidat:

1.            Studii superioare în domeniul medicinii

2.            Studii post universitare în medicină : rezidenţiat+cursuri de perfecţionare a

cunoştinţelor

3.            Experienţă de muncă - 5 ani - va constitui un avantaj

4.            Cunoştinţe de operare PC nivel avansat (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, etc., navigare internet)

5.            Persoană energică, dinamică, responsabilă, cu spirit de echipă

6.            Cunoaşterea a limbii române(citit, scris, vorbit), ruse - va constitui un avantaj

7.            Abilităţi de comunicare

Se oferă:

1.            Salariu în conformitate cu legislaţia în vigoare

2.            Posibilitatea de creştere și dezvoltare profesională

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care v-a conţine următorele documente:

1.  Copia actului de identitate.

2.  Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri.

3.  Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale  care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

4.  Fişa / adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

5.  Curiculum vitae.

6.  Referinţă de la locul de muncă anterioar.

Documente necesare pentru angajare vor fi depuse doar după finalizarea etapelor de selecție.

Persoana de contact – Tulbu Violeta, şef SRU tel. 0-244-2-11-35.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.