Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei Călărași anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de :

Asistent Social Comunitar în orașul Călărași

 

       Scopul general al funcției:

Prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii:superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, educaţiei, psihologiei, dreptului, administraţiei publice. 

 

Cunoştinţe:

-    cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet; 

 

Abilităţi:de lucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente; consultare, instruire, comunicare eficientă; lucru în echipă.   

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)   cerere de înscriere

b)   copia buletinului de identitate

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă

e)   certificatul medical

f)   curriculum vitae

 

Data limită de depunere a Dosarului de concurs este

05 septembrie 2019

Telefon – 0 244 84 8 83

Adresa poştală – or. Călărași, str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, dna Mîrzac Lina

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 27

Ieri 84

Săptămînă 336

Lună 1879

Total 165450

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md