Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Manager Centru de asistență specializată și plasament temporar ”Epitrop”

       Scopul general al funcției:

  • Asigurarea funcționalității serviciilor din cadrul Centrului conform standardelor

minime de calitate;

  • Reprezentarea Centrului în relațiile cu alte instituții publice și private;
  • Elaborarea politicii/măsurilor de protecție a copiilor de abuz și neglijare în cadrul

Centrului;

  • Organizarea ședințelor de supervizare profesională a angajaților în vederea

consolidării competențelor profesionale a angajaților.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  • Nu este lipsit de dreptul de a ocupa funcţii de conducere.

Studii:superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, educaţiei, psihologiei, administraţiei publice, dreptului. 

Experienţă profesională:minimum 2 ani în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, administraţiei publice.

Cunoştinţe:

-    cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

-    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet; 

Abilităţi:de management; lucru cu informaţia, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente; consultare, instruire, comunicare eficientă; lucru în echipă.   

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)   cerere de înscriere

b)   copia buletinului de identitate

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă

e)   certificatul medical

f)   curriculum vitae

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs este

02 septembrie 2019

Telefon – 0 244 84 8 83

Adresa poştală – or. Călărași, str. Bojole, 2

Persoana de contact – specialist principal resurse umane, dna Mîrzac Lina

Bibliografia concursului:

-  Constituţia Republicii Moldova;

Legea nr.547-XVdin 25 decembrie 2003- Legea asistenţei sociale,

-  Legea nr.123 din 18.10,2010 cu privire la serviciile sociale,

-  Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți,

-  Hotărîre de Guvern nr.591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a standardelor minime de calitate.

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 18

Ieri 84

Săptămînă 327

Lună 1870

Total 165441

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md