Scopul general al functiei:

        Conducerea personalului si managementul eficient al activitatilor Consiliului 

     Local in vederea asigurarii legalitatii si realizarii optime ale obiectivelor acestuia

 Sarcini de baza:

  1 Planificarea si organizarea  desfasurarii sedintelor Consiliului local ;

  2  Asigurarea  legalitatii actelor adoptate  de catre  Consiliul local;

  3  Asigurarea aducerii la cunostinta a actelor adoptate  de catre  Consiliul local

             si emise de primarul localitatii;

   4 Asigurarea efectuarii lucrarilor de secretariat;

   5 Autentificarea actelor si documentelor;

   6 Acordarea ajutorului metodologic si consultativ consilierilor locali,functionarilor publici din cadrul

         autoritatii .

Conditiile de participare la concurs:

 • Detinerea cetateniei Republicii Moldova
 • Posedarea limbii de stat si limbilor oficiale de comunicare;
 • Neatingerea virstei necesare obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta;
 • Lipsa antiecedentelor penale pentru infractiuni savirsite cu intentie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa functii publice.

Studii:superioare,medii de specialitate,preferabil in domeniul administratiei publice si dreptului.

Cunostinte:   -cunoasterea legislatiei in domeniul administrativ;

 • Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;
 • Cunostinte de operare la calculator.

  Abilitati:  abilitati de lucru cu informatia, planificare,organizare,consultare, analiza si sinteza,elaborare a documentelor,solutionarea problemelor,comunicare,management...

Atitudini/comportamente: respect fata de oameni,spirit de initiativa, abilitati analitice de rezolvare a problemelor ce vizeaza domeniul exercitat,creativitate,disciplina,responsabilitate

Persoanele interesate pot depune personal/prin posta,/prin e-mail dosarul de concurs:

 1. Formularul de participare solicitat la  sediul primariei Frumoasa
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare   profesionala si/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de munca;
 5. Certificatul medical;
 6. Cazierul judiciar

Data limita pina la care poate fi depus Dosarul de concurs—24.03.2020

Telefon: 244 38 036  fax:  0244 38 036

Persoana de contact   Larisa Olaru primarul satului Frumoasa

Informatii pe adresa:  satul Frumoasa, raionul Calarasi, Primaria

Bibliografia concursului:

 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Codul electoral;
 • Legea nr 158-XVI din 04.07.2008  cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr 25-XVI din 22.02.2008  privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea 436_XVI din 28.12.2006  privind administratia publica locala;
 • Legea nr 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea 457-XV din 14.11.2003  pentru aprobarea regulamentului cadru privind constituirea si functionarea consiliilor locale si raionale;
 • Legea 768-XV  din 02-02.2000  privind statutul alesului local;
 • Legea 190-XIII din 19.07.1994  cu privire la petitionare.

Primarul satului Frumoasa                                              Larisa Olaru

Căutare pe site

Vizitatori

Azi 10

Ieri 62

Săptămînă 484

Lună 1408

Total 187149

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.