Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Misiunea autorităților publice locale constă în promovarea intereselor generale şi soluţionarea problemelor colectivităţilor din raion. Un rol deosebit este acordat domeniului îmbunătățirii infrastructurii sociale cât a orașului Călărași, atât și a localităților rurale din cadrul raionului. În acest context, considerăm oportun de menționat, că Consiliul raional Călărași demonstrează executarea atribuțiilor sale nu doar pe suport de hârtie, ci prin fapte reale.

În primul rând am menționa schimbarea aspectului centrului orașului datorită reabilitării, îmbunătățirii și amenajării mai multor clădiri și locații.

În perioada septembrie - octombrie au fost efectuate măsurile de eficiență energetică a clădirii Direcției cultură și Bibliotecii publice raionale. Acoperișul schimbat, pereții și geamurile termoizolate au oferit clădirii un aspect plăcut îmbunătățit.

Clădirea muzeului orășenesc reprezintă un alt obiectiv reparația căruia a influențat pozitiv la schimbarea aspectului centrului orașului.

 

Aceasta a fost reabilitată complet. În cadrul reparației acestui obiect a fost totalmente schimbat acoperișul, tavanul și geamurile, totodată, a fost restaurată fațada clădirii.

Cea mai ingenioasă decizie a fost luată în privința unui alt obiectiv  - Aleea Clasicilor; pe un teritoriu aferent Muzeului au fost efectuate lucrările de amenajare  a cca 1000 m². Amenajarea prevedea executarea lucrărilor de pavare a 630 m², instalarea băncilor, fixarea pilonilor de iluminat stradal, amenajarea clumbelor și arbuștilor.  Drept dominantă arhitecturală în cadrul acestei locații va servi bustul clasicului literaturii românești - М. Eminescu.

În curând, în apropierea acestui monument va fi instalat și bustul lui Gr. Vieru – o altă personalitate cheie a literaturii române. Schița tehnică privind instalarea acestuia este elaborată și ne aflăm la etapa de obținere a autorizației de instalare de la Ministerul educației, culturii și cercetării.

Reamintim, că realizarea acestor 3 obiective a fost posibilă datorită obținerii finanțării pentru proiectul „Sporirea atractivității turistice în regiunea centru a Republicii Moldova” (raioanele Ungheni, Nisporeni, Strășeni și Călărași), finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Proiectul menționat mai sus prevede și reabilitarea străzii principale a orașului - str. M. Eminescu, ce va avea loc în primavara anului 2018.

Aleea domnitorilor ce se află în fața clădirii Consiliului raional, va fi completată cu bustul domnitorului Mihai Viteazul, fiind amplasat lângă bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Consiliul raional îl va primi pe acesta în dar de la Consiliul Județean Prahova cu care ne leagă colaborarea strânsă în diverse domenii, în special în domeniul cultural.

Nu putem să trecem cu vederea și clădirea Școlii raionale de Arte. Aceasta analogic cu clădirea Bibliotecii publice raionale va fi eficientizată energetic în cel mai apropiat timp.

Totodată, în privința îmbunătățirii infrastructurii rutiere putem menționa și Acordul de colaborare între Consiliul raional și Primăria orașului Călărași, aprobat la ședința Consiliului raional din 17 noiembrie 2017, privind reparația capitală a unei din cele mai principale străzi ale orașului - strada Bojole. Pentru această măsură Consiliul raional va aloca cca 3 mln lei. Lucrările vor demara în primavara anului 2018. Valoarea estimativă a lucrărilor  preconizate este cca   3500 mii lei.

O atenție deosebită se acordă obiectelor ce fac parte din infrastructura educațională. Astfel, la tabăra pentru copii „Romanița” va fi construită o casuță în conformitate custandardele moderne. Totodată, au fost alocate surse financiare în valoare de peste 1 mln lei pentru reparația acoperișului gimnaziului din s. Horodiște și a celui de la LT „V. Alexandri”.

Luând în considerație cele relatate mai sus, putem spune, că prin prizma îmbunătățirii infrastructurii sociale, anul 2017 este un an de succes pentru raionul Călărași. 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 8

Ieri 65

Săptămînă 8

Lună 667

Total 129260

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md