Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

O zi deosebită, de o valoare semnificativă este considerată a treia duminică a lunii mai, care conform Hotărârii Guvernului a fost preconizată ca fiind sărbătoarea profesională a lucrătorilor din domeniul culturii.

 

Consiliul raional Călărași, Direcția Cultură și Turism au organizat o serbare de suflet ( cu cadouri și mențiuni) pentru a exprima recunoștința profundă pentru munca de zi cu zi, pentru devotamentul profesiei, ambiția creatoare și munca dezinteresată în beneficiul țării a lucrătorilor din domeniul vizat.

Președintele raionului, Dl Sergiu Artene, în discursul său a mulțumit  promotorilor  Culturii, care zilnic au menirea să dezvolte arta, sǎ transforme şi să îmbunǎtǎţiască viaţa spirituală în localităţile noastre, să creeze condiţii optime pentru dezvoltarea în continuare a Culturii.

         Dl. Dumitru Trifan, șeful Direcției Cultură și Turism a menționat cu acest prilej ca unul cu valențe deosebite, care a devenit un reper de bază în determinarea rolului Culturii în contextul identității noastre naționale, un îndemn la recuperarea simbolică a legăturii cu tradiția, dar și un prilej pentru acțiuni care să ducă la consolidarea culturală și spirituală, la promovarea valorilor care vor continua să ne definească în contextul globalizării. Pentru că azi, Republica Moldova, mai mult ca oricând, are oportunitatea să pună în valoare creația tuturor celor care au contribuit și continuă să contribuie la expresia identității poporului nostru.

Vicepreședintele  raionului Călărași, Dna Zinaida Tulbu, Dna Șpatacovschi Olga, conducător artistic al colectivului model „Struguraș” din s. Răciula, Dl. Sîli Ion, conducătorul artistic al ansamblului – model de bărbați „Dacii” din s. Vălcineț au subliniat că traversăm o perioadă dificilă economic, dar Cultura trebuie să rămână o cale privilegiată de comunicare, o punte între cei care împărtăşesc dialogul, care respectă pluralismul, diversitatea tradiţiilor şi mai ales, care încurajează fidelitatea cetăţenilor faţă de binele comun.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 68

Ieri 115

Săptămînă 68

Lună 2702

Total 93796

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md