Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 

     Direcția Cultură și Turism Călărași a organizat la data 20 februarie 2017  incinta Bibliotecii Publice Raionale „Gr. Vieru”  un seminar regional „Clustere agroturistice- oportunitate de diversificare a turismului”cu participanți din raioanele Călărași, Strășeni, Nisporeni, Ungheni.  

    Au participat peste 30 de antreprenori din destinaţiile turistice rurale, care sunt motivaţi să dezvolte și să consolideze afacerile în clustere agroturistice, directori și colaboratori de muzee, Centre Meșteșugărești  și  meșteri care au experienţă în domeniul ospitalităţii- persoane care au  interes în crestere profesională si sunt deschisi pentru cooperare cu alţi antreprenori la nivelul unei destinații turistice pentru diversificarea ofertelor şi creşterea competitivităţii regionale a zonelor turistice.

     Am fost onorați să avem în calitate de experți reprezentantul Agenției de Dezvoltare Regională Centru Dl Iurie Malai, care a prezentat politica și PRS în domeniul turism regional. Președintele  Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova Dl Viorel Miron a vorbit despre modelele de management al clusterului, experiența țărilor europene in diversificarea turismului, mai ales in Polonia, dar si succesele care au fost înregistrate în R Moldova (crearea, pe parcursul anului 2016 a patru clustere în agroturism). Dna Aurelia Duca, doctor- docent în dreptul antreprenoriatului în cadrul USPEE a venit cu informație care reflectă Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92. Au fost explicate aspectele  juridice cu refeință la  Clustere in agroturism, modalitățile de colaborare și cooperare între membrii clusterului. Dl Trifan Dumitru, Şeful  Direcţiei Cultură și Turism Călărași a subliniat necesitatea unurii eforturilor  APL, prestatorilor de servicii în domeniul turism, muzee, centre meșteșugăreși...  Au fost subliniate oprtunitățile oferite de un eventual cluster.

  În evaluări participanții la instruire au menționat buna organizare a seminariului, tematica actuală, o apreciere aparte a avut-o echipa care a lucrat la elaborarea proiectului regional  „Valorificarea potenţiaului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni)” , activițățile căriua prevăd o serie de măsuri menite să îmbunătățească starea de lucruri în domeniu prin atragerea investiției de 27 454 916,21 MDL, bani alocați de ADR Centru.

   Întrebarea de bază pusă în discuție: posibilitățile de asociere și parteneriatele  în cadrul  Agro Clusterului Regional care va putea fi creat în scurt timp și care ar impulsiona pozitiv dezvoltare domeniului. Totul e realizabil, dar e necesară constientizarea și aportul fiecăruia in diversificarea cererii și ofertei turistice în regiunea de centru al R Moldova, delimitarea clară a obligațiilor, asumarea riscurilor și obligațiilor. A fost format un grup de lucru din reprezentanții celor 4 raioane, care se întrunesc la mijlocul lunii martie pentru a pregăti condițiile Acordului, echipa de management, va fi selectat sediul și membrii clusterului.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 64

Ieri 126

Săptămînă 64

Lună 2687

Total 101672

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md