Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Astăzi, 30.01.2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Călărași, s-a desfășurat ședința cu directorii instituțiilor de învățământ general, cu subiectul  ”Bilanțul primului semestru”. Ședința a fost condusă de șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport dna Gonța Elena. Problemele puse în discuţie au fost: respectarea Instrucțiunii privind managementul temelor de acasă, respectarea ordinului   MECC nr. 897 din 12.06.2018, privind punerea în aplicare a Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară, respectarea instrucțiunilor privind organizarea alimentației elevilor, situația școlară și îndeplinirea planului de învățământ în semestrul I, al anului de studii 2018-2019,  în instituțiile raionului. 
   Dna Florea Margareta a făcut o analiză amplă cu referire la rezultatele obținute în urma chestionării elevilor, părinților și a cadrelor didactice privind managementul temelor de acasă. Pe marginea problemei temelor de acasă au luat cuvântul directorii gimnaziilor: Pitușca, dna Gușan Larisa și Bravicea, dna Godovaniuc Elena.
   În baza chestiunilor examinate s-a accentuat necesitatea manifestării responsabilității cadrelor manageriale și didactice, atât în plan managerial, cât și în cel organizațional.   Ședința a finalizat  cu propuneri constructive privind organizarea activităţii în sem. al II-lea:
- Cadrele didactice vor utiliza instrumente pentru monitorizarea și limitarea  temelor de acasă; vor manifesta creativitate în formularea temelor, asigurând aspectul lor funcțional și pregătirea de viață a elevilor; vor asigura individualizarea procesului educațional în scopul sporirii reușitei școlare ale elevilor.
- Cadrele manageriale vor asigura îndeplinirea necondiționată a planului-cadru pentru anul de studii 2018-2019, vor acționa responsabil în diminuarea absenteismului în instituții, vor monitoriza calitatea procesului educațional din perspectiva individualizării, vor respecta prevederile HG nr. 722/2018 privind alimentația obligatorie a elevilor.
 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 25

Ieri 53

Săptămînă 25

Lună 1131

Total 158618

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md