Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 

În perioada 26-30 mai 2018, Republica Moldova va lua parte la tradiţionalul eveniment cultural-sportiv internaţional Peace Run – Alergarea Pentru Pace. Această ştafetă globală promovează şi consolidează  prietenia şi înţelegerea între oameni şi ţări, prin intermediul unei torţe aprinse, transmise din mâină  în mâină.

Etapă  în cadrul traseului european (februarie-octombrie), care presupune o călătorie de 24.000 km prin 50 ţări de pe continent, Alergarea Pentru Pace în Moldova va prelua Torţa aprinsă de la Romȃnia (Sculeni) şi o va duce mai departe prin oraşele  şi satele ţării noastre, pȃnă la Briceni, de unde va fi transmisă Ucrainei. Alergarea pentru Pace este un eveniment non-profit organizat şi finanţat în întregime de voluntari, care doar încearcă să  încurajeze bunăvoinţa între oameni şi ţări. Peace Run nu caută să strîngă bani şi nu promovează idei politice sau de alt gen. Oricine poate participa : atleţi şi non-atleţi, tineri şi bătrîni; oricine poate să ducă Torţa cîţiva paşi, cîţiva metri sau cîţiva kilometri, ori să salute alergătorii în timp ce trec prin localitatea sa. Fondată în 1987 de către regretatul atlet şi filosof Sri Chinmoy, Alergarea (între 2005 şi 2012 a purtat denumirea (World Harmony Run) a traversat de-a lungul existenţei sale cca. 150 de ţări şi teritorii pe tot Globul. La data de 27 mai 2018 alergătorii pentru pace au traversat şi localităţile raionului Călăraşi inclusiv şi or. Călăraşi, participanţii au fost  întîmpinaţi cu căldură şi bunăvoinţă de către localnici şi autorităţile locale, participanţilor li s-au alăturat şi sportivii raionului Călăraşi pentru a alerga împreună pentru pace şi armonie pe Glob.