Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

invită persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în perioada

 

4 – 8 decembrie2014

la

Târgul on-line al locurilor de muncă

„Cariere în domeniul Tehnologiilor informaționale”

 

accesând platforma www.e-angajare.md

                                                                                  

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

vor putea aplica direct CV-ul pentru jobul potrivit

 

Informaţii suplimentare la tel.: 0 8000 1000, apel gratuit

Echipa de Susținere a Micului Business a 
Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare Moldova
Invitație pentru participare la cursul „Dezvoltarea abilităților de conducere pentru femei 
în afaceri”
Despre inițiativa “Dezvoltarea abilităților de conducere pentru femei în afaceri” a Echipei 
de Susținere a Micului Business a BERD Moldova
Echipa de Susținere a Micului Business activează în Republica Moldova din anul 2005 și are ca 
scop dezvoltarea competitivității întreprinderilor private mici şi mijlocii (ÎMM) și creșterea pieței 
serviciilor de consultanță din Moldova. Programul oferă asistență financiară ÎMM-lor pentru 
implementarea proiectelor de consultanță, susținerea femeilor-antreprenori, promovarea 
eficienței energetice, precum şi organizarea activităților care au drept scop dezvoltarea 
capacităților ÎMM-lor și companiilor de consultanță, îmbunătățirea accesului la finanțare. Pentru 
mai multe informații despre program, vă rugam să accesați http://www.ebrd.com/sbs/moldova. 
Echipa de Susținere a Micului Business inițiază lansarea acestui anunț pentru selectarea a 
20 candidați din Republica Moldova care vor participa la cursul de dezvoltare a abilităților 
de conducere pentru femei.
Conținutul cursului
Scopul acestui curs este de a dezvolta capacitățile femeilor de a iniția sau conduce o afacere. 
Trainingul are o durată de 4 zile și urmărește ca participanții să dezvolte următoarele abilități:
 să aprofundeze cunoașterea de sine cu privire la valorile personale și forțele motrice 
interioare;
 să își identifice și să aprecieze punctele forte, să își identifice zonele de dezvoltare ulterioară;
 să știe cum să creeze un impact pozitiv prin intermediul comunicării (asertive, empatice);
 să pună bazele unei rețele de femei antreprenor în scopul unui sprijin reciproc și colaborări 
continue;
 să dezvolte strategii prin care să își echilibreze viața profesională și viața de familie;
 să își propună obiective personale și profesionale realiste și realizabile și să realizeze planuri 
de acțiuni clare pentru atingerea lor;
 să își asume rolul de femeie-antreprenor cu toate avantajele și dezavantajele ce decurg din 
acest rol;
 să își asume rolul de lider în dezvoltarea propriilor afaceri prin dezvoltarea abilităților 
proprii;
 să își dezvolte abilitățile de relaționare pentru a-și construi afaceri de succes. Aspecte organizatorice
Cursul va avea loc în perioada: 28-29 noiembrie, 5-6 decembrie 2014 în Chișinău, Republica 
Moldova, în limba română. 
Cerințe față de candidați
Acest curs este recomandat femeilor care doresc să inițieze o afacere sau care dețin o afacere 
proprie de maxim 2 ani. Candidații trebuie să întrunească următoarele criterii:
1. Candidatul deține o afacere proprie de maxim 2 ani sau dorește să inițieze o afacere 
proprie;
2. Studii superioare finalizate; 
3. Experiență profesională de cel puțin 3 ani; 
4. Disponibilitatea de a participa la curs în perioada 28-29 noiembrie, 5-6 decembrie 2014; 
5. Capacitate de înțelegere și comunicare în limba română.
Condiții de depunere a dosarului
Candidații interesați sunt invitați să depună dosarul de participare care va conține CV-ul şi 
scrisoarea de motivație. Dosarul urmează să fie expediat până joi 20 noiembrie 2014 la adresa de 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu subiectul “Aplicație – WIB – femei antreprenor”. 
Doar candidații selectați vor fi anunțați.
Parlamentul Republicii Moldova, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a lansat un proiect - pilot de constituire a patru Oficii teritoriale de informare ale Parlamentului la Edineţ, Orhei, Leova şi Comrat, menite să faciliteze comunicarea forului legislativ al statului cu cetăţenii, să contribuie la adoptarea unor decizii bazate pe interesele electoratului, precum şi să asigure un dialog constructiv cu societatea civilă. Lansarea acestui proiect este o premieră pentru Republica Moldova.
 
Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului (OTIP) îşi propun să ajute cetăţenii să înţeleagă mai bine în ce constă activitatea parlamentară şi să sporească încrederea oamenilor în instituţia legislativă. în acest context, fiecare cetăţean poate adresa funcţionarilor OTIP întrebări/sugestii ce ţin de activitatea Legislativului, elaborarea şi aprobarea proiectelor de legi, politicile privind integrarea europeană şi dezvoltarea regională a R. Moldova, etc.
 
Reieşind din faptul că în Republica Moldova deputaţii nu reprezintă circumscripţii electorale teritoriale, ci întreaga populaţie a ţării, deputaţii nu au o legătură directă cu un anumit raion sau localitate. In consecinţă, comunicarea deputaţilor cu alegătorii se arăta a fi una modestă, determinînd astfel consolidarea acestor relaţii, inclusiv prin intermediul Oficiilor teritoriale de informare, drept practică de succes în majoritatea statelor europene.
 
Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului reprezintă oficii regionale de informare, conform competenţei teritoriale stabilite, reieşind din amplasarea geografică a sediilor OTIP.
 
în această ordine de idei Vă informăm că, raionul Călăraşi este înclus în competenţa teritorială a Oficiului teritorial de informare Orhei, amplasat pe adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu 2 , tel. (fax) de contact 0 (235) 2-01-07.
 
Parlamentul Republicii Moldova, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a lansat un proiect - pilot de constituire a patru Oficii teritoriale de informare ale Parlamentului la Edineţ, Orhei, Leova şi Comrat, menite să faciliteze comunicarea forului legislativ al statului cu cetăţenii, să contribuie la adoptarea unor decizii bazate pe interesele electoratului, precum şi să asigure un dialog constructiv cu societatea civilă. Lansarea acestui proiect este o premieră pentru Republica Moldova.
 
Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului (OTIP) îşi propun să ajute cetăţenii să înţeleagă mai bine în ce constă activitatea parlamentară şi să sporească încrederea oamenilor în instituţia legislativă. în acest context, fiecare cetăţean poate adresa funcţionarilor OTIP întrebări/sugestii ce ţin de activitatea Legislativului, elaborarea şi aprobarea proiectelor de legi, politicile privind integrarea europeană şi dezvoltarea regională a R. Moldova, etc.
 
Reieşind din faptul că în Republica Moldova deputaţii nu reprezintă circumscripţii electorale teritoriale, ci întreaga populaţie a ţării, deputaţii nu au o legătură directă cu un anumit raion sau localitate. In consecinţă, comunicarea deputaţilor cu alegătorii se arăta a fi una modestă, determinînd astfel consolidarea acestor relaţii, inclusiv prin intermediul Oficiilor teritoriale de informare, drept practică de succes în majoritatea statelor europene.
 
Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului reprezintă oficii regionale de informare, conform competenţei teritoriale stabilite, reieşind din amplasarea geografică a sediilor OTIP.
 
în această ordine de idei Vă informăm că, raionul Călăraşi este înclus în competenţa teritorială a Oficiului teritorial de informare Orhei, amplasat pe adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu 2 , tel. (fax) de contact 0 (235) 2-01-07.
 

Căutare pe site

DOR
Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 92

Ieri 123

Săptămînă 719

Lună 2322

Total 75701

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md