Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Pe 17.06.2016, în baza Legii nr. 138, a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul Fiscal. Astfel, cu punere în aplicare de la 01.01.2016, apare în legislația fiscală un nou titlu –Titlul VI1 – Impozitul pe avere care este un impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă și căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în prezentul titlu.

Citește mai departe...

5 iulie 2016, Chişinău -- Proiectul Energie şi Biomasă invită comunităţile rurale să aplice la fondurile europene ale proiectului pentru a-şi racorda instituţiile publice la sisteme de încălzire pe biomasă. Autorităţile locale de nivel 1 sunt invitate să se înscrie în concursul de selectare a instituţiilor ce vor trece la încălzirea pe biomasă. Comunităţile ce vor selecta ca şi instituţii beneficiare grădiniţele sau centrele de sănătate pot solicita şi instalarea colectoarelor solare de producere a apei calde în paralel cu sistemul termic pe biomasă.

Citește mai departe...

Casa Parinteasca din s. Palanca

în pareteneriat cu  Primăria Hirjauca şi Directia cultura și Turism Calarasi

 

Vă propune sîmbătă seara - 2 iulie anul 2016 să Vă cufundaţi în magie şi vindecare  de „Sînzîiene”.

 Cu deosebită plăcere Vă invităm la a XIV-a  ediţie a serbării Soarelui, în cel mai pitoresc loc  al comunei Hîrjauca- malul lacului din s. Leordoaia. Să contribium impreună la păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor  creştin-ortodoxe în viaţa băştinaşilor, îmbunătăţirea infrastructurii zonei de protecţie ecoturistice.

Evenimentul începe la ora 15 cu Balul Portului  popular  ”Drag mi-e portul stramosesc” în curtea  Casei Parintești. 

Citește mai departe...

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călărași aduce la cunoștința persoanelor – subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar:

-          proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; 

-          arendași care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

-          deținători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra  bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;

-          arendași sau locatarii ai bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

-          locatari ai bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar,

 

că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar la bugetul local în raza amplasării bunurilor imobiliare, integral, pînă la data de 30 iunie 2016, se aplică reducerea în mărime de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.

 

    Reieșind din faptul că, potrivit art. 178 alin. (1) lit. b), dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare, în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) se consideră data la care a fost încasată obligaţia fiscală, în scopul beneficierii reducerii în mărime de 15 %, recomandăm să achitaţi impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar nu mai tîrziu de data de 30 iunie 2016, în prima jumătate a zilei.

 

    Totodată, menționăm că nu se aplică reducerea în mărime de 15% în cazul achitării în avans a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, reieșind din valoarea contabilă.

 

    Termenul obligatoriu privind achitarea obligației fiscale anuale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar este:

-          pentru prima parte (½ din suma impozitului) pînă la 15 august 2016,

-          pentru a doua parte a sumei (½ din suma impozitului ) către 17 octombrie 2016.

 

   Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015 (MO nr. 150-159/1059 din 19.06.2015), se prezintă de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător pînă la 25 iulie a perioadei fiscale respective. 

    În Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se includ obligațiile fiscale aferente:
1. bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, pentru care se calculează impozitul reieșind din valoarea estimată;

2. bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării – clădiri, construcții (inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție), pentru care se calculează impozitul reieşind din valoarea contabilă;

3. terenurilor neevaluate, pentru care se calculează impozitul funciar reieşind din suprafața acestora.

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călărași

Tel. 0244 20209; 0244 22066

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 73

Ieri 69

Săptămînă 343

Lună 1449

Total 158936

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md