Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Pentru persoanele fizice cetățeni  și cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile), termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit și de achitare a obligațiilor suplimentare aferente venitului obținut, din anul precedent, este 30 aprilie, dar în anul curent se extinde până la data de 2 mai, ținînd cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă.

Legislația fiscală oferă dreptul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru fiecare contribuabil. Totuși, obligația de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit o au persoanele care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în următoarele condiții:

- obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 10 620 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);

- obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 31 140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;

- obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 31 140 lei pe an;

- obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 31 140 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;

- direcționează un cuantum procentual de 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2017 din care s-a efectuat reținerea finală (dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc etc.).

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2017, se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:

- 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31 140 lei;

- 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31 140 lei.

La calcularea obligației fiscale pentru anul 2017, contribuabilii persoane fizice cetățeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2017 constituie 10 620 lei.  Este de menționat, că persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceiași mărime.

Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15 840 lei pe an, pentru anumite categorii de persoane, și anume:

- participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

- părinții și soțiile (soții) participanților căzuți sau dați dispăruți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, cât și în acțiunile din Republica Afganistan;

- invalizii ca urmare a participării la acțiunile de luptă menționate mai sus;

- invalizii de război, din copilărie și cei de dezabilitate severă și acută;

- pensionarii – victime ale represiunilor politice.

Totodată, mărimea scutirii pentru persoanele întreținute constituie 2 340 lei.

Desemnarea procentualăeste mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale.

În calitate de beneficiari ai desemnării procentuale pot fi asociațiile obștești, fundaţiile şi instituţiile private, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc condițiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este publicată pe pagina web a Ministerului Justiției

De menționat, că, în scopul facilitării depunerii declarației cu referire la impozitul pe venit pentru anul 2017, SFS își va extinde programul de muncă:

1) Pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele juridice:

- regimul de lucru pentru ziua de 23 martie 2018 se prelungește cu două ore;

- se stabilesc zile lucrătoare zilele de 24-25 martie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;

- regimul de lucru pentru ziua de 26 martie 2018 se prelungește cu două ore.

2) Pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice:

- se stabilesc zile lucrătoare zilele de 24-25 martie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;

- regimul de lucru pentru ziua de 27 aprilie 2018 se prelungește cu două ore;

- se stabilește zi lucrătoare ziua de 28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;

- se stabilește zi lucrătoare ziua de 30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;

- regimul de lucru pentru ziua de 2 mai 2018 se prelungește cu 2 ore.

Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetățeni posibilitatea depunerii declarației precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informațional al Fiscului cu referire la veniturile obținute și impozitul pe venit reținut. Declarația precompletată poate fi obținută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Anunțăm, că atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot prezenta declarațiile la direcțiile deservire fiscală atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică.

 

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 34

Ieri 90

Săptămînă 124

Lună 1893

Total 137234

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md