Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 16 noiembrie 2017, ora 1000 în Sala de ședințe a Coinsiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 14 noiembrie 2017, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 13 noiembrie 2017.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr. 04                                                 din 16 noiembrie 2017, ora 1000

 

1.      Cu privire la mersul executării bugetului raional pe I semestru  și 9 luni ale anului 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

2.      Cu privire la modificarea și corelarea bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3.      Cu privire la acceptarea efectuării unor cheltuieli.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4.      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5.      Cu privire la aprobarea dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

6.      Cu privire la Acordul de cooperare între raionul Călărași și AE3R Ploiești Prahova România.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

7.      Cu privire la Acordul de intenții între raionul Călărași și Compania UAPS General Trading LLC Dubai United Arab Emirates.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

8.      Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria or. Călărași în cadrul Proiectului ”Reparația drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare prin str-la II Ștefan cel Mare către Grădinița ”Do-Re-Micii” or. Călărași”.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

            9.      Cu privire la aprobarea proiectului ”Reparația străzii Bojole de la stradela M. Eminescu până la R 21”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

10.  Cu privire la implementarea Proiectului ”Sistemul de supraveghere și monitorizare NVR 32 ch 2 Mpx în or. Călărași”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

11.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/33 din 27.07.2017 ”Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Meleșeni”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

12.  Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Căbăiești.

                         Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

13.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/29 din 04 mai 2017 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2017 din raionul Călărași, finanțat din contul mijloacelor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes local”.

                         Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

14.  Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2018, finanțat din contul mijloacelor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes local.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

15.  Cu privire la transmiterea imobilelor din cadrul Școlii primare-grădiniță Vălcineț.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

16.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcțiilor din s. Vălcineț.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

17.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcției (OMF Horodiște).

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

18.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcțiilor IMSP CS Călărași.

                   Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

19.  Cu privire la darea în locațiune a încăperilor neutilizate din incinta IMSP ”Centru de sănătate Călărași”.

                      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

20.  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

21.  Cu privire la acordarea IM ”Orange Moldova” SA a dreptului de acces la proprietatea publică.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

22.  Cu privire la acceptarea primirii în comodat a imobilelor din cadrul Școlii primarei-grădiniță din s. Nișcani.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

23.  Cu privire la aprobarea capitalului social al instituțiilor medico-sanitare publice.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

24.  Cu privire la plata suplimentului la salariu pentru realizarea indicatorilor de performanțe profesionale în muncă pentru timestrele II și III a anului 2017 conducătorilor instituțiilor din asistența medicală primară.

                Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

25.  Cu privire la repartizarea profitului net obținut de către IM ”Centrul stomatologic raional Călărași”.

                      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

26.  Cu privire la darea în comodat IM ”Centrul stomatologic raional Călărași” a încăperilor neutilizate din incinta instituțiilor medico-sanitare publice.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

27.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/14 din 04.05.2017 ”Cu privire la darea în comodat a bunurilor imobile Direcției cultură și turism”.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

28.  Cu privire la construcțiile, traseul și utilajul din cadrul cazangeriei din str. Ștefan cel Mare, or. Călărași.

                           Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

29.  Cu privire la formarea bunului imobil.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

30.  Cu privire la aprobarea dispozițiilor președintelui raionului.

                         Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

31.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.

                        Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

32.  Cu privire la stabilirea îndemnizației de conducere conducătorilor și adjuncților instituțiilor de învățămînt primar și secundar pentru anul de învățămînt 2017 – 2018.

                              Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

33.  Cu privire la Acordul între rețeaua orașelor europene înfrățite Buhl, Cantu, Mattsee, Melzo, Novo Mesto, Oslavany, Schkeuditz, Vilafranca del Penedes, Villefranche-sur-Saone și raionul Călărași.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

34.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/10 din 04 mai 2017 ”Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Căbăiești”.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

35.  Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

36.  Cu privire decontarea mijloacelor fixe din dotarea LT ”Vasile Alecsandri” din or. Călărași.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

37.  Cu privire decontarea mijloacelor fixe din dotarea Gimnaziului Răciula din satul Răciula.

                     Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

38.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea regulamentului privind numărul limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism”.

Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

39.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/25 din 27.07.2017 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017”.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

40.  Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2002.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

41.  Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

42.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare funcționarilor publici.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

43.  Cu privire la acceptarea deplasării peste hotare.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

44.  Cu privire la transmiterea unității de transport de la balanță la balanță.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

45.  Cu privire la transmiterea unor instalații de descarcerare de la balanță la balanță.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

                       

Cu respect,

 

 

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 33

Ieri 51

Săptămînă 33

Lună 1668

Total 125809

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md