Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 16 noiembrie 2017, ora 1000 în Sala de ședințe a Coinsiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 14 noiembrie 2017, ora 1400.  

Pentru a intra în posesia proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi, o puteți face în sediul Consiliului raional, etajul 2, bir.16, începând cu data de 13 noiembrie 2017.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

 

nr. 04                                                 din 16 noiembrie 2017, ora 1000

 

1.      Cu privire la mersul executării bugetului raional pe I semestru  și 9 luni ale anului 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

2.      Cu privire la modificarea și corelarea bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

3.      Cu privire la acceptarea efectuării unor cheltuieli.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

4.      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

5.      Cu privire la aprobarea dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe

6.      Cu privire la Acordul de cooperare între raionul Călărași și AE3R Ploiești Prahova România.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

7.      Cu privire la Acordul de intenții între raionul Călărași și Compania UAPS General Trading LLC Dubai United Arab Emirates.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

8.      Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria or. Călărași în cadrul Proiectului ”Reparația drumului de acces de la str. Ștefan cel Mare prin str-la II Ștefan cel Mare către Grădinița ”Do-Re-Micii” or. Călărași”.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

            9.      Cu privire la aprobarea proiectului ”Reparația străzii Bojole de la stradela M. Eminescu până la R 21”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

10.  Cu privire la implementarea Proiectului ”Sistemul de supraveghere și monitorizare NVR 32 ch 2 Mpx în or. Călărași”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

11.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/33 din 27.07.2017 ”Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Meleșeni”.

                        Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

12.  Cu privire la semnarea Acordului de finanțare cu Primăria Căbăiești.

                         Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

13.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/29 din 04 mai 2017 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2017 din raionul Călărași, finanțat din contul mijloacelor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes local”.

                         Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

14.  Cu privire la Programul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2018, finanțat din contul mijloacelor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes local.

                       Raportor: Sergiu Artene – președintele raionului

15.  Cu privire la transmiterea imobilelor din cadrul Școlii primare-grădiniță Vălcineț.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

16.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcțiilor din s. Vălcineț.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

17.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcției (OMF Horodiște).

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

18.  Cu privire la acceptarea primirii terenului eferent construcțiilor IMSP CS Călărași.

                   Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

19.  Cu privire la darea în locațiune a încăperilor neutilizate din incinta IMSP ”Centru de sănătate Călărași”.

                      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

20.  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

21.  Cu privire la acordarea IM ”Orange Moldova” SA a dreptului de acces la proprietatea publică.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

22.  Cu privire la acceptarea primirii în comodat a imobilelor din cadrul Școlii primarei-grădiniță din s. Nișcani.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

23.  Cu privire la aprobarea capitalului social al instituțiilor medico-sanitare publice.

                    Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

24.  Cu privire la plata suplimentului la salariu pentru realizarea indicatorilor de performanțe profesionale în muncă pentru timestrele II și III a anului 2017 conducătorilor instituțiilor din asistența medicală primară.

                Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

25.  Cu privire la repartizarea profitului net obținut de către IM ”Centrul stomatologic raional Călărași”.

                      Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

26.  Cu privire la darea în comodat IM ”Centrul stomatologic raional Călărași” a încăperilor neutilizate din incinta instituțiilor medico-sanitare publice.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

27.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/14 din 04.05.2017 ”Cu privire la darea în comodat a bunurilor imobile Direcției cultură și turism”.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

28.  Cu privire la construcțiile, traseul și utilajul din cadrul cazangeriei din str. Ștefan cel Mare, or. Călărași.

                           Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

29.  Cu privire la formarea bunului imobil.

                     Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

30.  Cu privire la aprobarea dispozițiilor președintelui raionului.

                         Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

31.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.

                        Raportor: Elena Ionel – șef Serviciu juridic

32.  Cu privire la stabilirea îndemnizației de conducere conducătorilor și adjuncților instituțiilor de învățămînt primar și secundar pentru anul de învățămînt 2017 – 2018.

                              Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

33.  Cu privire la Acordul între rețeaua orașelor europene înfrățite Buhl, Cantu, Mattsee, Melzo, Novo Mesto, Oslavany, Schkeuditz, Vilafranca del Penedes, Villefranche-sur-Saone și raionul Călărași.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

34.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/10 din 04 mai 2017 ”Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Căbăiești”.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

35.  Cu privire la transmiterea de la balanță la balanță.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

36.  Cu privire decontarea mijloacelor fixe din dotarea LT ”Vasile Alecsandri” din or. Călărași.

                       Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

37.  Cu privire decontarea mijloacelor fixe din dotarea Gimnaziului Răciula din satul Răciula.

                     Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

38.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 20.02.2014 ”Cu privire la aprobarea regulamentului privind numărul limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism”.

Raportor: Elena Gonța – șef al Direcției învățămînt, tineret și sport

39.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/25 din 27.07.2017 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017”.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

 

40.  Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2002.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

41.  Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

Raportor: Vladimir Soloviov – șef al Secției administrativ-militare Călărași

42.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare funcționarilor publici.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

 

43.  Cu privire la acceptarea deplasării peste hotare.

Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane

44.  Cu privire la transmiterea unității de transport de la balanță la balanță.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

45.  Cu privire la transmiterea unor instalații de descarcerare de la balanță la balanță.

Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

                       

Cu respect,

 

 

         Secretarul Consiliului raional                                                        Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 8

Ieri 65

Săptămînă 8

Lună 667

Total 129260

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md