Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Anunț          

 Stimate contribuabil, la data de 28 octombrie 2017  intră în vigoare formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” care va fi utilizat de toţi agenţii economici ce deţin statut de plătitor de TVA, cât și cei care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitor de TVA.

     Pentru detalii apelaţi Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 080001525

Объявление

            Уважаемые налогоплательщики, 28 октября 2017 вступает в силу документ строгой отчетности «Налоговая накладная», который будет использоваться всеми экономическими агентами, вне зависимости, имеют ли они статус плательщика НДС или нет.

               За дополнительной информацией обращайтесь в Единый Call Center Государственной налоговой службы 080001525

Căutare pe site

DOR
Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 46

Ieri 142

Săptămînă 724

Lună 2760

Total 84332

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md