Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Consiliul Raional Ungheni în calitate de iniţiator al activităţii planificate anunţă publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată "Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 5, Regiunea de Dezvoltare Centru.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 5 cuprinde următoarele activităţi:

•     implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populaţie a zonei;

•     implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectare pe trei fracţii, pentru întreaga zonă;

•     implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) în parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;

•     stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;

•     realizarea unei staţii de transfer în s. Nișcani, raionul Călărași;

•     realizarea a doua staţii de sortare în or. Nisporeni I și s. Florițoaia Veche (Ungheni);•     realizarea a unei staţii de compostare a de! eurilor verzi în s. Floriţoaia Veche (Ungheni);

•     realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide în s. Floriţoaia Veche (Ungheni);

•     închiderea gunoiștii existente din s. Nișcani (Călărași).

Decizia Nr. 03-12/1414, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentaţiei, precum ţi lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului Cinând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la iniţiator sau accesând pagina web http://www.crungheni.md/anunturi/ . De asemenea, documentaţia pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Ungheni.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: str. "Naţională", nr. 11, Ungheni, Republica Moldova, MD-3600 sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 28 august 2017.

Persoana de contact: Violeta Petre - Secretar Comitetul Director Local, Director Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni, 0-236-22781.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 39

Ieri 112

Săptămînă 463

Lună 1993

Total 116988

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md