Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează apel național de colectare a proiectelor investiționale din domeniul public și privat. În baza informației prezentate vor fi elaborate fișe de proiecte care se vor regăsi ulterior în Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova. Catalogul va fi utilizat pentru promovarea oportunităților investiționale ale economiei naționale și prezentat potențialilor investitori în cadrul întrevederilor, misiunilor, expozițiilor și altor evenimente desfășurate atât în țară, cât și peste hotare.

Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova va include următoarele domenii:
§industria auto, constructoare de mașini și electronică;
§industria textilă, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și accesorii;
§agricultura și industria alimentară;
§tehnologia informației, comunicații și externalizarea serviciilor;
§energetică și energie regenerabilă;
§imobiliar;
§turism;
§inovații;
§infrastructură (transport, logistică, construcții);
§Parteneriate Publice-Private – PPP;
§altele.

Proiectele prezentate urmează să corespundă următoarelor criterii:
§să reprezinte un proiect real, actualizat, sustenabil și durabil;
§să reprezinte un document în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
§să fie susținut printr-un plan de afaceri/ studiu de fezabilitate, ce cuprinde informații și date economico-financiare veridice.

Angajamentele MIEPO:
§păstrarea confidențialității informației prezentate;
§publicarea fișei proiectului investițional doar cu acordul aplicantului;
§utilizarea exclusiv pentru uz intern și pentru evaluarea eligibilității proiectului investițional a documentelor justificative aferente acestuia (plan de afaceri/ studiu de fezabilitate);
§MIEPO nu poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate, indicatorilor economico-financiari, ș.a.;
§MIEPO nu poartă răspundere pentru desfășurarea ulterioară a negocierilor dintre aplicanți și potențialii investitori, precum și rezultatul obținut.

În cazul în care dețineți unul sau mai multe proiecte investiționale și sunteți în căutare de parteneri externi - investitori, Vă invităm să completați Formularul de aplicare www.miepo.md/proiecte-invest.

În privința informațiilor suplimentare nu ezitați să contactați colaboratorii Direcției economie a Consiliului raional Călărași: 024423640.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 39

Ieri 112

Săptămînă 463

Lună 1993

Total 116988

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md